Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Поточний номер

№ 2 (62) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"
					View № 2 (62) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"

У шістдесят другому випуску зібрані статті науковців ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ України, підготовлені за результатами їх наукової роботи. Розраховано на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері економічної теорії,  міжнародних економічних відносин, фінансів, банківської справи та страхування,  обліку, аудиту  та оподаткування, публічного управління та адміністрування, менеджменту та маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності, інноваційної діяльності та психології.

Головний редактор, доктор економічних наук, професор І.П. Мігус

Опубліковано: 2021-06-13

Весь випуск

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування

Переглянути всі випуски
Вчені записки Університету «КРОК»
ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ N 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);