Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» (Збірник) –  наукове економічне рецензоване видання, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення, як серед вітчизняних дослідників, так і закордоном.

Збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» фокусується на дослідженнях, що мають високий рівень наукового обґрунтування висновків, презентують нову важливу інформацію для широкого наукового кола.

Метою Збірника є висвітлення наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на дослідження  проблем розвитку суспільства, а саме: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Облік, аудит та оподаткування;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Менеджмент та маркетинг;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності;
 • Інноваційна діяльність;
 • Психологія

Основні завдання Збірника:

 1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку вітчизняної та світової економічної системи, інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів господарювання, а також аналіз сучасних існуючих та демонстрація нових методів та підходів тощо.
 2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, професійних аналітичних обзорів, інформування про зміни у законодавстві тощо.
 3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.