Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Поточний номер

№ 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"
					View № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"

У п’ятдесят дев’ятому випуску зібрані статті науковців ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ України, підготовлені за результатами їх наукової роботи. Розраховано на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері економічної теорії, фінансів, обліку і аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту і маркетингу, економічної безпеки.

Головний редактор, доктор економічних наук, професор І.П. Мігус

Опубліковано: 2020-11-02

Весь випуск

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

Переглянути всі випуски
Вчені записки Університету «КРОК»
ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ N 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);
- Ulrichsweb Global Serials Directory;