Поточний номер

№ 2 (54) (2019): Вчені записки Університету "КРОК"

У п'ятдесят четвертому (№ 54) випуску збірника «Вчених записок» «Університету економіки та права «КРОК», опубліковано результати наукових досліджень вчених-економістів, науковців-практиків Університету та інших закладів вищої освіти,

У збірнику розглядаються актуальні питання економічної теорії, забезпечення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності, регулювання системи фінансових відносин на рівні окремих суб’єктів господарювання, представлено результати економічних досліджень важливих напрямів діяльності суб’єктів різних сфер і галузей економіки.

Головний редактор,
доктор економічних наук, професор І.П. Мігус

Опубліковано: 2019-06-24

Весь випуск

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування

Розділ 7. Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Переглянути всі випуски
Вчені записки Університету «КРОК»
ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ N 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);
- Ulrichsweb Global Serials Directory;