Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Анонси

Шановні науковці, аспіранти, магістранти!

2023-09-19

Запрошуємо до публікації статей у  Збірнику наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК».

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р. та № 894 від 10 жовтня 2022 р. збірник наукових праць "Вчені записки Університету "КРОК" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" з економіки (економічні спеціальності - 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 241 "Готельно-ресторанна справа", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини") та психології (спеціальність – 053 "Психологія").

Вимоги до оформлення представнені у розлілі "Подання"

Запрошуємо до співпраці!

Читати більше про Шановні науковці, аспіранти, магістранти!

Поточний номер

№ 2(74) (2024): Вчені записки Університету КРОК

У сімдесят четвертому випуску зібрані статті науковців ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ України, підготовлені за результатами їх наукової роботи. Розраховано на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері економічної теорії,  міжнародних економічних відносин, фінансів, банківської справи та страхування,  обліку, аудиту  та оподаткування, публічного управління та адміністрування, менеджменту та маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності, інноваційної діяльності та психології.

Опубліковано: 2024-06-30

Весь випуск

Розділ 1. Економіка

Розділ 2. Управління та адміністрування

Розділ 3. Психологія

Переглянути всі випуски
Вчені записки Університету «КРОК»
ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ N 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);