Поточний номер

№ (4) 52 (2018): Вчені записки Університету "КРОК"

У п'ятдесят другому (№ 52) випуску збірника «Вчених записок» «Університету економіки та права «КРОК», опубліковано результати наукових досліджень вчених-економістів, науковців-практиків Університету та інших закладів вищої освіти,

У збірнику розглядаються актуальні питання економічної теорії, забезпечення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності, регулювання системи фінансових відносин на рівні окремих суб’єктів господарювання, представлено результати економічних досліджень важливих напрямів діяльності суб’єктів різних сфер і галузей економіки.

Головний редактор,
доктор економічних наук, професор І.П. Мігус

Опубліковано: 2018-12-21

Весь випуск

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Розділ 7. Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Переглянути всі випуски
Вчені записки Університету «КРОК»
ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ N 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Міжнародні бази та каталоги, які індексуют видання:

- Google Scholar; 
- Ulrichsweb Global Serials Directory; 
- Index Copernicus; 
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 
- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.