№ 4(64) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"

					View № 4(64) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"

У шістдесят четвертому випуску зібрані статті науковців ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ України, підготовлені за результатами їх наукової роботи. Розраховано на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері економічної теорії, міжнародних економічних відносин, фінансів, банківської справи та страхування, обліку, аудиту та оподаткування, публічного управління та адміністрування, менеджменту та маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності, інноваційної діяльності та психології.

Опубліковано: 2021-12-23

Весь випуск

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування