ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК НАВІГАТОР УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ АГРОБІЗНЕСУ

Автор(и)

  • О.М. Ляшенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Р.В. Марков ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-129-134

Ключові слова:

екологізація, гармонізація, інтереси, стейкхолдери, агробізнес

Анотація

Діяльність стейкхолдерів в агробізнесі перебуває під впливом численних екзогенних і ендогенних загроз, конвергенція яких в умовах нової реальності доводить, що з числа відомих підходів до зміцнення економічної безпеки дедалі найбільш затребуваним стає гармонізаційний підхід, концепт якого передбачає екологічне узгодження інтересів, тому задовольняє вимогам концепту екологізації і навпаки. Концепт «захист» спирається на усунення та витіснення шкідливих відносин, які виникають у процесі діяльності та взаємодії зі стейкхолдерами, шляхом застосування правових, економічних, соціальних організаційних, етичних тощо методів. Таким чином, актуалізація наукового пошуку навігаційної ролі екологізації в узгодження інтересів стейкхолдерів агробізнесу є очевидною. Домінування еколого-орієнтованого бачення економічної безпеки агробізнесу потребує відповідного методологічного підґрунтя, опертям якого може/має бути синтетичне поняття екологізації, роль якої у зазначеному контексті є вивченою недостатньо. Навігаційна роль екологізації як полі аспектної та крос-дисциплінарної категорії стає очевидною, втім наразі мало вивченою. Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад безпекознавства шляхом застосування гармонізаційного підходу до екологізації узгодження інтересів стейкхолдерів агробізнесу. Методи дослідження - структурно-логічного моделювання, моніторинговий, аналітичний. Взаємоузгодження інтересів стейкхолдерів агробізнесу є  складним процесом, який може бути як конструктивними, так і деструктивними, і тому потребує використання спеціального інструментарію. Для екологізації узгодження інтересів стейкхолдерів агробізнесу необхідні системність, прогнозованість, обґрунтованість та результативність. Отримані результати потребують проведення подальших наукових розвідок щодо впливу екологізації на економічну безпеку стейкхолдерів агробізнесу. Подальші наукові розвідки можуть перебувати у площині оцінювання наслідків системної екологізації узгодження інтересів стейкхолдерів агробізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.М. Ляшенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор

Р.В. Марков, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент

Посилання

The official site of Environmental performance index. URL : https://epi.yale.edu/epi-results/2020/country/ukr.

Гобела В. В. Теоретичний аналіз екологізації як суспільно-економічного феномену. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL : http://www.economy. nayka.com.ua/pdf/6_2019/44.pdf.

Ляшенко О. М. Реалізація принципів сталого розвитку у забезпеченні економічної безпеки АПК. Сталий розвиток - ХХІ століття. Дискусії 2021 (наукові читання імені Ігоря Недіна): збірка наукових доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 грудня 2021 р.). Національний університет "Києво-Могилянська академія"; за ред. проф. Є.В. Хлобистова. Київ, 2021. С. 513-518.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія. 2-ге вид., переробл. Київ : НІСД, 2015. 348 с.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Ляшенко, О., & Марков, Р. (2021). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК НАВІГАТОР УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ АГРОБІЗНЕСУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 129–134. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-129-134

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг