ДІАГНОСТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • А.В. Шулдик Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  • Г.О. Шулдик Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-229-239

Ключові слова:

лідерські якості, методики діагностики, рівні сформованості лідерських якостей, комунікативні та організаторські здібності, стиль лідерської поведінки

Анотація

Конкурентоспроможність випускника закладу вищої освіти на ринку праці залежить не тільки від його професійних навичок, а й від набутих впродовж навчально-професійної діяльності лідерських якостей, які забезпечують для нього ефективну роботу з учнями та колегами, високий рівень емоційного інтелекту, комунікабельність, уміння залагодити конфлікти тощо. Метою статті є здійснити аналіз стану сформованості лідерських якостей здобувачів вищої освіти та дослідити ефективність їх формування засобами розв’язання спеціально підібраних ситуацій. У статті проаналізовано зарубіжну та вітчизняну психологічну літературу з проблеми лідерських якостей здобувачів вищої освіти, описані критерії сформованості лідерських якостей: прояв на високому рівні активності, ініціативності, самостійності, рішучості; розвинуті комунікативні і організаційні здібності; позитивний досвід практичної діяльності і визнання авторитету активіста у внутрішньому і зовнішньому соціумі. Охарактеризовано рівні сформованості лідерських якостей, зокрема низький рівень (лідерські прояви пов’язані із самоствердженням, самореалізацією індивідуальних амбіцій); середній рівень (здобувачі успішно оволодівають професійними навичками управління офіційного лідера, але не проінформовані про різницю в управлінні, не знають як стати неофіційним лідером); високий рівень: відзначається оволодінням здобувачем індивідуально-лідерською, управлінсько-лідерською і комунікативно-прогностичною компетентностями, які включають здатність прогнозувати особистісний і професійний розвиток, життєві перспективи, реалізації власного потенціалу і потенціалу колективу студентської спільноти в освіті. Визначено та перевірено ефективність шляхів удосконалення процесу формування лідерських якостей майбутніх педагогів. Розкрито тенденції, які відбулися у формуванні лідерських якостей майбутніх педагогів у процесі розв’язання спеціально організованих ситуацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А.В. Шулдик, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології

Г.О. Шулдик, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології

Посилання

Мороз В. П. Сучасний погляд на проблему лідерства. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2020. Вип. 2(333).Ч.2. С. 200–207.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків : Прапор, 2007. 640 с.

Howell J. M., & Avolio B. J. Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: Key predictors of consolidated-business-unit performance. Journal of Applied Psychology. 1993. №78(6), Р. 891–902. DOI : https://doi.org/10.1037//0021-9010.78.6.891.

Басінская І., Радюк О., Нехвядовіч І. Ситуаційні й інтеракціоністські теорії лідерства. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. 2020 р. № 12. С. 5–23.

Вижва М. Сучасні теорії лідерства: гуманістичний ракурс. Проблеми сучасної психології. 2020. № 47. С. 9–26.

Кричевский Р. Л. Психология лидерства. 2007. 542 с.

Волкова Н. П., Наход С. А., Крижановська Г. І. До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2019. № 2 (18) С.30–39. URL: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2019_2_5.

Tal D., & Gordon A. Leadership of the present, current theories of multiple involvements: A bibliometric analysis. Scientometrics. 2016. Vol. 107(1). P. 259–269.

Галузяк В., Акімова, О., Громов, Є. Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів. Лідер. Еліта.Суспільство. 2019. №1. С. 32–53.

Радчук Г., Козак, О. Теорії лідерства в сучасному психологічному дискурсі. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С. 109-112.

Романовський О. Г., Бондаренко В. В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 2. С. 3–13.

Сингаївська І. В. Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2015. № 2. С. 86–93.

Schor, D. Experiential Leadership Training for Young Professionals. Ieee engineering management review. 2019. Vol. 45(3) P. 1–30.

Психодіагностика в службі зайнятості : методичний посібник / за ред. Синявського В. В., Яцишина О. О. Київ, 1998. С. 34-51.

Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / сост. Д. Я. Райгородский. Самара : «БАХРАХ», 1998. С. 630-632.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва, 2002. 339 с.

Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособ. СПб. : Питер, 2006. 431 с.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Шулдик, А., & Шулдик, Г. (2021). ДІАГНОСТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 229–239. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-229-239

Номер

Розділ

Розділ 10. Психологія