СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Г.М. Пазєєва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-36-46

Ключові слова:

страхування, медичне страхування, охорона здоров’я, соціальний захист України, медична допомога

Анотація

Формування доступності медичного страхування для людей та підвищення його ефективності є важливою та надзвичайно важливою складовою соціального захисту в країні. Населення України щороку зменшується, здоров’я людей працездатного віку погіршується, зменшується кількість економічно активного населення. Ця тенденція може призвести до посилення фіскального тиску на систему охорони здоров'я в майбутньому. Тому реформування системи охорони здоров’я, засноване на розвитку медичного страхування та впровадження його як основи фінансування охорони здоров’я, є напрямком для вирішення більшості проблем здоров’я в державі. Медичне страхування є важливою сферою соціальної інфраструктури промислово розвиненої країни та базовою моделлю розвитку охорони здоров'я. Це дає змогу раціонально використовувати медичні ресурси, одночасно покращуючи якість цих послуг та пропозицію населення. Основними учасниками цього процесу є страхові компанії, що пропонують певні послуги, страховики (фізичні та юридичні особи), страхові посередники, гуманітарні компанії та медичні установи. Світова практика стверджує, що обов’язкове медичне страхування розглядається як основа страхової медицини. Внутрішній ринок послуг медичного страхування, а отже, і страховий ринок в цілому, розвивається. Перспективи отримання медичного страхування в Україні значні, оскільки є багато потенційних споживачів страхових послуг. Слід зазначити, що наша країна стоїть на порозі створення загальнообов’язкового державного медичного страхування, а тому розвиток ефективного та сучасного медичного страхування стає надзвичайно важливою формою соціального захисту в країні. Об’єктом дослідження є процес розвитку медичного страхування в системі соціального захисту України. Предметом дослідження - теоретико-методичні засади вивчення сучасного стану та обґрунтування перспектив розвитку системи медичного страхування в Україні. Метою статті є дослідження теоретичних положень і формування практичних рекомендацій щодо сучасного стану та перспектив розвитку медичного страхування в системі соціального захисту в Україні. Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні існуючих теоретико-методологічних та розробленні практичних основ вдосконалення системи медичного страхування в Україні. Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що представлені в роботі методи, підходи, висновки й пропозиції направлені на покращення системи медичного страхування в Україні. Застосування запропонованих у роботі методичних підходів забезпечить підвищення ефективності медичного страхування в системі соціального захисту України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г.М. Пазєєва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Шевчук О. Нездорова ситуація: чи має обов’язкове медичне страхування шанси в Україні. URL : https://voxukraine.org/uk/obovyazkove-medichne-strahuvannya-ua.

Пташка К. Медичне страхування українців: чого чекати. URL : https://uain.press/articles/medychne-strahuvannya-ukrayintsivchogo-chekaty-587997.

Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Інтелект XXІ. 2020. № 5. С. 158-162.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2019 рік. URL : https://forinsurer.com/files/file00642.pdf.

Рожкова І. В., Солоненко Н. Д. Удосконалення державного та регіонального управління охороною громадського здоров'я в Україні. Статистика України. 2019. № 4. С. 90-94.

Про страхування : Закон України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.

Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL : https://www.nfp.gov.ua

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Пазєєва, Г. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 36–46. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-36-46

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування