ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ У СКЛАДІ ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ТА НАГАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Автор(и)

  • М.Д. Мельничук Державний університет «Житомирська політехніка»
  • Н.В. Зачосова Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-143-152

Ключові слова:

стратегія, людський розвиток, людський капітал, середній клас, структура населення, якість життя, економічна безпека, політична стабільність

Анотація

У статті викладено результати дослідження закономірностей функціонування людського капіталу у системі економічних відносин, його місця та ролі у комплексному механізмі формування вагомого прошарку середнього класу населення як пріоритету Стратегії людського розвитку. Основною ціллю статті є висвітлення ролі людського капіталу у комплексі заходів щодо прогресивної трансформації соціальної структури суспільства та формування середнього класу як ознаки позитивних тенденцій у сфері людського розвитку, передумови економічної стійкості, політичної стабільності та соціальної безпеки сучасної держави. В межах наукового дискурсу щодо природи та змісту інституційних чинників обґрунтовано важливість й необхідність прогресивних змін у соціальній структурі суспільства, адже саме середній клас, сформований інструментами людського капіталу, є тим прошарком населення, що репрезентує інноваційні судження та цінності економічної та політичної культури, є запорукою економічного та соціального розвитку сучасної держави. Аргументовано, що проблематика середнього класу та його впливу на систему суспільних відносин безпосередньо пов’язана із концептом людського капіталу, можливістю використання професійних знань, умінь та практичних навичок у формі економічного активу, що приносить дохід та передує імплементації прогресивних принципів розподілу та перерозподілу у системі соціально-економічних відносин. Новизною проведеного дослідження є те, що авторами отримано та інтерпретовано принципово нові дані щодо відмінностей в оцінках сегменту середнього класу за монетарним та соціологічним підходами в Україні. Методологічною базою дослідження виступило теоретичне узагальнення наукових суджень, застосування методів статистичного аналізу та соціологічного опитування, що дало змогу проаналізувати перебіг трансформаційних процесів у структурі суспільства, визначити їх причини та наслідки. Застосовані методи дослідження забезпечили різнобічність та достовірність отриманої інформації, дали змогу уточнити наразі існуючі уявлення щодо тенденцій у сегменті середнього класу. Такий підхід забезпечив комплексне теоретичне обґрунтування авторської позиції, дав змогу отримати, інтерпретувати та коректно зіставити статистичні й соціологічні дані, сформулювати висновки та рекомендації, спрямовані на створення умов, сприятливих для становлення потужного прошарку середнього класу в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.Д. Мельничук, Державний університет «Житомирська політехніка»

д.е.н., доцент, професор кафедри психології та соціального забезпечення

Н.В. Зачосова, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

Посилання

Стратегія людського розвитку. URL : https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073?fbclid=IwAR0Te2ng-W2kLYEE4bUOXwWg6OrxBQAugKDWVgiXDuetTW9z46_glvA_tBc.

Shultz T. Investment in Human Capital. N.Y.; L., 1971.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ: Т-во «Знання», 2001. 254 с.

Мельничук Д. П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія. URL : http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf.

Самуэльсон П. Экономика : в 2 т., Т. 1. М.: НПО «АЛГОН», ВНИИСИ, 1992. 333 с.

Daniel B. The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973.

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України / В. В. Баліцька, В. В. Близнюк, О. І. Крикун, Л. А. Мусіна, М. І. Скрипниченко та ін. Київ: Четверта хвиля, 2009. 640 с.

Cherenko, L. M. Ukrainian middle class in the new millennium: trends and prospects. Demography and Social Economy. 2020. №4 (42), С. 71-92. URL : https://doi.org/10.15407/dse2020.04.071

Симончук О. Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення. Київ: «Корпорація», 2004. 582 с.

Лібанова Е. М. Нерівність за доходами в сучасній Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2(8), С. 26-36.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Мельничук, М., & Зачосова, Н. (2021). ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ У СКЛАДІ ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ТА НАГАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 143–152. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-143-152

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність