ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Ольга Петрунько ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-9023-5265
  • Ганна Паціора ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-159-165

Ключові слова:

віктимність, віктимна поведінка, віктимна особистість, драматичний трикутник Карпмана, рефлексія і саморефлексія

Анотація

Статтю присвячено висвітленню питань з вивчення віктимності та віктимної поведінки молоді. У статті представлений теоретичний аналіз, який дає можливість усвідомити проблему сучасного суспільства стосовно віктимної поведінки молоді. Розглянуто соціально-психологічну природу віктимної поведінки. Показано, що така поведінка може виявлятися в будь-якому віці, незалежно від освіти, статі та статусу. Проаналізовано такі форми віктимної поведінки особистості, як «синдром побитої жінки» та набута «завчена безпорадність», а також акцентовано увагу на особливостях віктимної поведінки молоді, які становлять ризик для фізичного, психічного та психологічного здоров’я особистості. Визначено поняття «віктимність» та «віктимна поведінка» та проаналізовано причини виникнення того й іншого. Показано, що ознаки віктимності і віктимної поведінки з’являються ще у дитячому віці через інфантильність, нестачу життєвого досвіду та пряме наслідування відповідних моделей взаємин з близькими дорослими та відповідних поведінкових патернів. Важливими причинами є маргінальність сімей, психологічне та/або фізичне насильство в сім’ї та серед однолітків, невпевненість у собі та невміння відстоювати свої кордони. Усе це  створює небезпечну ситуації розвитку для особистості дитини, дитячі психологічні травми, брак мотиваційно-вольової діяльності, слабкість характеру, невпевненість в собі, нездорові відносини між членами сім’ї, підлітковий максималізм, невігластво та невихованість тощо. До чинників віктимної поведінки віднесено й набутий у шкільні роки травматичний досвід, що виступає психологічною основою негативних поведінкових сценаріїв, які учні відтворюють і в подальшому житті (в юнацькому і зрілому віці). Показано, що віктимні особи все своє життя проживають негативні життєві сценарії, сформовані в ранньому і дошкільному дитинстві і активно реалізують у цих сценаріях відому модель драматичного трикутника Карпмана.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Петрунько, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Ганна Паціора, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрантка, Навчально-науковий інститут психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Туляков В.О. Віктимологія. Соціальні та кримінологічни проблеми. Одеса: Юридична література, 2000. 336 с.

Шиліна А. А., Іванов М. С. Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх. Право і безпека. 2016. № 4. С. 169–173.

Сингаївська І.В. Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики. Форум права. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. № 2. С. 834–838.

Karpman S. B. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin. 7(26), 39–43.

Голіна В.В, Н.В. Сметаніна, К.Д. Кулик “Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальнох дисципліни «Віктимологія» галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», другий (магістерський) рівень. Харків, Нац. Юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 52–60.

Roberts R. “Battered women and their families: intervention strategies and treatment programs” New York: Springer Publishing Company, 1998. 530 p.

Courtney E, Article Learned Helplessness: Seligman’s Theory of Depression, 2018. Режим доступу: https://positivepsychology.com/learned-helplessness-seligman-theory-depression-cure/

Журавель Т. В., Кочемировська О. О., Пуха К.В., Янковець В.В., Протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству й добробут громад [Електронний ресурс] : практичний посібник. Київ, 2020. 62 с.

Бовть О. “Про дослідження віктимної поведінки молоді у морально- правовому вимірі”, Вісник Нац. ун-ту оборони України: зб. наук. Праць. 2012. Вип.1(26). С.131–138.

Дерев’янко С.П. Емоційні особливості рольової віктимності молоді. Проблеми психологічної безпеки сучасної молоді: монографія / за наук. ред. О. Ю. Дроздова. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. С. 48–60.

Дерев’янко С.П. Роль емоційного інтелекту в запобіганні віктимності молоді. Наука і освіта. 2018. № 9-10. С. 44–51. Р. д.: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2018/9_10_2018/6.pdf

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Петрунько, О., & Паціора, Г. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 159–165. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-159-165

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають