ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ДОРОСЛИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Автор(и)

  • Ольга Петрунько ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-9023-5265
  • Катерина Телешун ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-91-99

Ключові слова:

адиктологія, інтернет-залежність, поведінкові адикції у дорослих, кібер-адикція, профілактика залежностей

Анотація

Авторами статті проаналізовано сутність Інтернет-залежності як сучасного соціально-психологічного феномену, який сформувався з появою нового модератора соціальних відносин – Інтернету. Інтернет-залежність кваліфіковано як багатовекторний соціально-психологічний феномен і чинник, який: 1) впливає на свідомість, емоційний стан, фізичне здоров’я та поведінку осіб різного віку; 2) є різновидом нехімічної залежності, яка однаково небезпечна для фізичного і психічного здоров’я не лише дітей і молоді, а й дорослих; 3) є наслідком некомпетентного використання Інтернету і тому, як будь-яка інша залежність, потребує спеціальної корекції. Проаналізовано погляди на виникнення і поширення нехімічних залежностей дорослих користувачів Інтернет-мереж у працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Наведено аналіз трактувань поведінкових видів залежності, а також основні підходи і критерії їх класифікації. Уточнено підтипи кіберадикцій, зокрема: адиктивний Інтернет-серфінг (веб-серфінг), фабінг, віртуальні знайомства, кіберсекс (кіберсексуальна адикція), пристрасть до азартних онлайн-ігор (кібернетична лудоманія, онлайн-лудоманія), нав’язлива потреба перебування в мережі Інтернет (Інтернет-адикція, Інтернет залежність), ґаджет адикція, аудіо або відео адикція, телевізійна адикція, онлайн-гемблінг, патологічне онлайн-читання, кібероніоманія, селфітіс (селфізм). Акцентовано увагу на тому, що адикція (залежність) – це нав'язлива, неприродна потреба людини в чомусь такому, що суб’єктивно має для неї фізіологічне, психологічне і психосоціальне значення (потреба в певних стимуляторах настрою, в певних неприродних думках, емоціях і переживаннях, у певних неприродних діях тощо). Показано, що Інтернет-залежність є різновидом нехімічної психологічної залежності, а отже – це насамперед саморуйнівний феномен психіки, який полягає у порушенні емоційно-вольової регуляції. Як і будь-яка інша залежність, залежність від Інтрнету деструктивно впливає на особистість, викликає емоційне й нервове перевантаження, призводить до астено-невротичних та психо-емоційних розладів і навіть соматичних хвороб, порушує міжособистісні та соціальні комунікації адиктів. Окреслено програму і методи профілактики інтернет залежності у дорослих.  Докладно розглянуто первинну, вторинну і третинну профілактику адиктивної форми поведінки; особливий наголос зроблено на профілактично-корекційній роботі психотерапевта з особами, схильними до адикції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Петрунько, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Катерина Телешун, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат філологічних наукмагістрантка групи ПС-21м-зн (в), ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Бартків О.С. Соціально-педагогічна профілактика Інтернет-адикції у студентської молоді // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Сер. “Педагогічні науки”. № 1 (278), 2014. С.166-171.

Мельник В.О. Аналіз сучасного стану психічних та поведінкових розладів пов’язаних з патологічним використанням комп’ютера та інтернет-мережі. Психічне здоров’я. 2011. № 1 (30). С. 22–25.

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения : учеб. пособ. для вузов. Санкт-Петербург: Речь, 2005. 445 с.

Медіакультура особистості / За ред. Л.А Найдьонової та О. Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2009. 440 c.

Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: Монографія. 2-ге видання. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. 480 с.

Сергеєва Н.В. Соціально-педагогічні умови профілактики комп'ютерної адикції підлітків. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / Н.В. Сергеєва. Київ, 2010. 20 с.

Чистяков А.В. Социализация личности в обществе: Интернет-коммуникаций (социокультурный анализ): автореф. дис. ... д-ра социол. наук: спец. 22.00.06 «Социология культуры» / А.В.Чистяков. Ростов-на-Дону, 2006. 58 с.

Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Клинические и психологические особенности лиц с компьютерной зависимостью // Український вісник психоневрології. 2002. Т.10. №1 (30). С. 244-245.

Янг К. Диагноз – Интернет-зависимость / К. Янг. СПБ: Мир Интернет, 2008. 240 с.

Griffiths M. D., Kuss D. J., Billieux J. The evolution of Internet addiction: A global perspective. Addictive Behaviors. 2016. № 53. P. 193– 195. doi:10.1016/j.addbeh.2015.11.001

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Петрунько, О., & Телешун, К. (2022). ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ДОРОСЛИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 91–99. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-91-99

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають