ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК АДИКЦІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Ольга Петрунько ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-9023-5265
  • Ольга Сілаєва ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-115-124

Ключові слова:

інтернет-активність, інтернет-адикція, брак контролю, адиктивна поведінка, адиктивна особистість

Анотація

Статтю присвячено висвітленню ряду питань з проблематики деструктивної інтернет-активності, зокрема інтернет-адикції як психосоціального розладу, що спонукає сучасну людину до втечі від фрустраційної реальності з метою покращення свого психологічного самопочуття за допомогою інтернет-ресурсів.  У стаття представлено аналіз теоретичних і прикладних праць зарубіжних та українських учених і практиків, який дає можливість глибоко усвідомити дану проблематику як надзвичайно актуальну для сучасних інформаційних суспільств. Проаналізовано визначення понять «інтернет-активність», «інтернет-адикція», «адиктивна поведінка», описані у фаховій літературі. Визначено соціально-психологічну природу інтернет-адикції, акцентовано увагу на причинах появи й усталення адиктивної поведінки, а також на нейрофізіологічних, соціокультурних та психологічних механізмах, що «запускають» деструктивні процеси адикції. Показано, що залежно від індивідуальних особливостей психіки та характеру незадоволених потреб (що не завжди усвідомлюються), сучасна людина знаходить їх замінники у різних видах сурогатних активностей, у тому числі й низки інтернет-активностей. Проаналізовано умови, за яких інтернет-активність  згодом стає чи не повноцінним замінником традиційної соціальної активності і робить користувача залежним від цієї активності. Акцентовано  увагу на симптомах залежності від інтернет-активності (інтернет-залежності), зокрема таких як втрата контролю над часом перебування в інтернеті, втрата контролю над змістом споживаного контенту, втрата контролю над власним життям в цілому. Проаналізовано соціальні та психологічні характеристики активних інтернет-користувачів, які сприяють надмірному залученню до мережі потенційних інтернет-адиктів, а також ознаки конструктивної та деструктивної інтернет-активності. Висунуто ряд припущень щодо можливостей профілактики та корекції  інтернет-адикції та деструктивної, залежної поведінки. Проаналізовано особливості та етапи включення потенційних інтернет-адиктів до інтернет-мереж та динаміку зростання показників інтернет-адикції серед різних верств населення в умовах стресу, спричиненого суспільною та інформаційною кризою, зокрема в умовах війни. Показано, як ситуація кризи позначається на дітях, їхній поведінці, їх емоційному стані, способі їхнього життя та їх включенні в інтернет-активність. Продемонстровано, як саме автори й розробники інтернет-контенту, інтернет-ігор, відповідних сервісів  та додатків, соцмереж тощо, стимулюють інтерес, позитивні емоційні переживання та активність у членів своїх цільових аудиторій, а також як вони залучають до мережі  нових відвідувачів, задіюючи для цього різноманітні позитивні підкріплення у вигляді «лайків», бонусів, інтриг, нагадувань, яскравих образів, заохочень тощо і таким чином спонукають користувачів знову і знову повертатися до мережі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Петрунько, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Ольга Сілаєва, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрантка навчально-наукового інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Kuss, D. J., Griffiths, M. D., & Binder, J. F. (2013). Internet addiction in students: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior, 29(3), P. 959–966.

Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Billieux, J., Pontes, H.M. (2016). The evolution of Internet addiction: A global perspective. Addictive Behaviors. № 53. P. 193–195.

Асєєва, Ю. О. Кіберадикція як проблема ХХІ століття: монографія. Одеса: ННВК «АТБ» , 2020. 414 с.

Петрунько, О.В. (2023). Аксіопсихологія та аксіогенез особистості в умовах соціальної кризи. Вчені записки Університету «КРОК». №1(69). С. 171–187.

Goldberg, А. Internet Addiction Disorder, 1995. http:// www.cog.brown.edu/brochure/people/duchon/humor/internet.addiction.html

Янг, К. (2008). Диагноз – Интернет-зависимость. СПБ: Мир Интернет, 2008. С. 24–29.

Петрунько, О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: Монографія. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 480 с.

Больбот, Т. Ю. Фактори ризику розвитку комп’ютерної залежності в осіб молодого віку. Український вісник психоневрології. Київ, 2004. Т. 12. № 4(41). с. 75-80.

Лембке, А. Дофамінове покоління. Де межа між болем і задоволенням. К.: Лабораторія, 2022. 217 с.

Петрунько, О.В, Паціора, Г.М. (2023). Особливості віктимної поведінки молоді. Вчені записки Університету «КРОК». №2(70). С. 159–165.

Найдьонова, Л.А. (2007). Рефлексія віртуальності – новий підхід до формування медіа-та-інформаційної грамотності (МІГ) / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми». Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua/Konferenciya_2012_05_28.htm

Лучинкіна, А.І. Психологія інтернет-соціалізації особистості. Сімферополь: ВД «Аріал», 2013. 356 с.

Synhaivska, I., Gulko, G. (2021). The Impact of the Pandemic on the Level of Students Anxiety. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research. K.: Atlantis press. P. 75–79.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Петрунько, О., & Сілаєва, О. (2023). ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК АДИКЦІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 115–124. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-115-124

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають