ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХУ ТА ТРИВОГИ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ірина Сингаївська ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-6802-0081
  • Олена Кравчук ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-301-310

Ключові слова:

страх, тривога, тривожність, переживання страхів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню страху та тривоги, які виникають у підлітків під час війни. Описано програму та інструментарій емпіричного дослідження особистісних характеристик переживання страху та тривоги у підлітків. Структуровано описано етапи експериментального дослідження. До першого етапу експерименту увійшло: детальний теоретичний аналіз раніше опублікованих робіт з теми страхів та тривоги у підлітків та визначення не вирішених проблем, що стали основними в даному експерименті; вибір теми дослідження, постановка  мети й завдань  дослідження; вивчення реальної практики вирішення досліджуваної проблеми; вивчення розроблених у теорії та застосовуваних на практиці заходів, що сприяють вирішенню проблеми. До другого етапу віднесено: вибір потрібної кількості експериментальних об'єктів (кількості досліджуваних, визначення можливої тривалості експерименту; вибір конкретних методик). Подано перелік психодіагностичних методик, що використані в експериментальній частині. До них увійшли: самоактуалізаційний тест; методика Спілбергера-Ханіна; «Шкала тривожності» О. Кондаша; методика на виявлення дитячих страхів О. Захарова, І. Панфілова; опитувальник ієрархічної структури актуальних страхів особистості Ю. Щербатих і Е. Івлєва. Проведено емпіричне дослідження  особливостей переживання страху, тривоги у підлітків. Отримані результати дослідження засвідчили, що є позитивний зв’язок показників просторових страхів, страхів висоти і глибини та страхів, пов’язаних зі статевою функцією, на рівні високої статистичної значущості. Підтверджено, що у підлітків з високим рівнем самоактуалізації виникають страхи, пов’язані з високим рівнем відповідальності за власне життя та можливостей для самореалізації в різних сферах життєдіяльності. Негативний зв’язок показників: шкільної тривожності, самооцінкової тривожності, загальної тривожності та страху на рівні високої статистичної значущості, а також міжособистісної тривожності, медичних страхів на рівні статистичної значущості з загальним показником самоактуалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Сингаївська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, професор, директор інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Олена Кравчук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Бабенко, О. О., Таран, М. І. (2016). Теоретичний аналіз вивчення страху як психологічної проблеми у формуванні самооцінки підлітків. Вип.2. 12–15.

Блохіна, І. О. (2022). Психологічні причини виникнення тривожності у студентів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Психологія. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 4. 82–86.

Войціх, І. В. (2018). Соціально-психологічні причини виникнення страхів у підлітковому віці. Eurasian Academic Research Journal, № 5 (23). 143–147.

Дударчук, Т., Кульчицька, А. (2019). Психологічні особливості шкільної тривожності підлітків. Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 132–135.

Лянний, А. В. (2023). Особливості когнітивно-поведінкової терапії у роботі з тривожністю: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 053 «Психологія», ЧНУ ім. Петра Могили. 91 с.

Cтрілецька, І. І. (2015). Тривожність як індивідуальна властивість особистості (теоретичний аспект). Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія Психологічні науки. Вип. 1 (46). Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова. 266–272.

Ралітна, Ю. О., Сингаївська, І. В. (2021). Негативні психічні стани особистості в кризових життєвих ситуаціях. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції (Київ, 02 грудня 2021 р.). К.: Університет "КРОК". 304 –308.

Сингаївська, І. В., Федорець, С. Б. (2022). Підлітковий вік як один із критичних періодів психосексуального розвитку людини. Вчені записки Університету «КРОК», № 4 (68). 107–114.

DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-107-114.

Томчук, С. М., Томчук, М. І. (2018). Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі: [монографія]. 200 с.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Сингаївська, І., & Кравчук, О. (2024). ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХУ ТА ТРИВОГИ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 301–310. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-301-310

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають