ОСОБЛИВОСТІ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ ВОЇНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ірина Сингаївська ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-6802-0081
  • Анастасія Яценко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-175-182

Ключові слова:

воїни, перспективи життя, бачення перспектив власного життя, війна як чинник гострого дистресу, самореалізація після війни

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей бачення перспектив власного життя воїнів під час війни. Розкрита та описана сутність проблеми бачення перспектив власного життя воїнів під час війни. Здійснено аналіз чинників, котрі впливають на розуміння перспектив життя. Представлено аналіз психологічної структури бачення перспектив власного життя, яка містить наступні компоненти: мотиваційно-ціннісний, процесуальний, когнітивно-діяльнісний, емоційно-регуляційний. Запропоновано комплекс психодіагностичних методик з вивчення структури бачення перспектив власного життя воїнами. Представлено результати емпіричного дослідження особливостей мотивації до запобігання стресам, професійних спрямувань у післявоєнний час, цінностей, стилів взаємодії з оточуючими, соціально-психологічних установок воїнів у сфері мотивації до самоудосконалення. Також визначено психологічний профіль особистості воїна, який прагне до самореалізації після закінчення війни, який   характеризується наступними  якостями: значний ступінь спонукання отримання здобутків, установка на альтруїзм, установка на результат діяльності, незалежність, самоусвідомлення, аутосимпатія, віра в себе, енергійність, повага до себе, лояльність у спілкуванні, креативність, прагнення ризикувати, професійна компетентність, інтеграція стилів, креативність, відповідальність, контроль власних дій, мінімальний ступінь прагнення у схваленні, домінування гнучкої тактики реалізації надбань, значний ступінь знань особливостей функціонування праці, середній показник гнучкості мислення, нахилів, нормальний та високий рівень емпатійності, нормальний та значний ступінь емоційного інтелекту, помірний та низький рівень тривожності, готовність до енергетичних затрат, активна стратегія вирішення проблем, почуття успішності в професійній діяльності, внутрішній спокій та рівновага.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Сингаївська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, професор, директор інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Анастасія Яценко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Агаєв Н. (2016). Негативні психічні стани військовослужбовців у бойових умовах: класифікація, визначення, індентифікація. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. № 2. С. 5–23.

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. (2018). Окремі соціальнопсихологічні характеристики військовослужбовців ЗС України, які виконують завдання в районі проведення АТО. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали ІIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ. 02-03 березня 2018 р.) Київ. С. 69‒71.

Професійно-психологічний тренінг військовослужбовців Національної гвардії України : монографія. (2016). О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько та ін. Х. : НА НГУ. 281 с.

Пенькова Н. Є. (2015). Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції: дис. канд. психол. наук : 19.00.09. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ. 196 с.

Потапчук Є. М. (2017). Особливості діагностики та корегування психоемоційних станів учасників бойових дій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. Вип. 2(2). С. 76–80.

Ревуцький А. Ю., Сингаївська І. В. (2021). Особливості життєвої перспективи представників екстремальних та кризових професій. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції (Київ, 02 грудня 2021 р.). К. : Університет "КРОК".

Сингаївська І.В. (2023). Проблеми стосунків у сімейній парі в умовах війни. Захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного часу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 105 річниці від дня народження Василя Сухомлинського. (Кропивницький, 05 травня 2023 р.). Кропивницький : Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Стасюк В. В. (2012). Організація спеціальної психологічної підготовки особового складу до бою (бойових дій) в сучасних умовах (на прикладі окремих підрозділів механізованої бригади). Вісник Національного університету оборони України. Вип. 4. С. 263–268.

Тімченко О. В. (2003). Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція) : дис. … докт. психол. наук : 20.02.02. К. 27 с.

Ягупов В. В. (2002). Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України [Текст] : дис... докт. пед. наук: 13.00.04. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. К., 432 c.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Сингаївська, І., & Яценко, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ ВОЇНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 175–182. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-175-182

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають