ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОБЛЕМ В ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ірина Сингаївська ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-6802-0081
  • Наталія Осауленко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-125-134

Ключові слова:

переселенці, шлюбна парна комунікація, війна як чинник гострого дистресу, комунікативна проблема

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей і чинників виникнення комунікативних проблем у сімейних парах вимушених переселенців у ситуації війни. Розкрита та описана сутність проблеми комунікації в шлюбній парі та визначено передумови виникнення комунікативних проблем. Наведений короткий аналіз зовнішніх та внутрішньоособистісних чинників виникнення комунікативних проблем у шлюбних стосунках загалом, та у гострих стресових ситуаціях, до яких відносимо війну, зокрема. Так, загалом до зовнішніх причин відносимо: соціально-групову несумісність, рольові протиріччя і протиріччя між потребами, цінностями, мотивами та інтересами партнерів. Внутрішньо-особистісні причини виникнення комунікативних проблем включають: психологічну несумісність, індивідуальні особливості партнерів та прояв їхніх особистісних характеристик. Також визначено ряд закономірностей, які вказують на проблеми в комунікації подружжя: усвідомлена або неусвідомлена боротьба за комунікаційний канал; парадоксальна комунікація; неконгруентність; маніпулювання партнером шляхом комунікативних прийомів; виникнення комунікативних бар’єрів;  замаскована комунікація. До зовнішніх впливів війни відносимо гуманітарну кризу, відсутність відчуття безпеки, втрату звичного соціального оточення. Наведені  типові особливості психічних станів особистості, обумовлених вимушеним переселенням: порушення афективної сфери («емоційне отупіння», замкненість, пригніченість, роздратованість, аутоагресія, нездатність відчувати радість, почуття провини, сорому); порушення та специфічні риси когнітивної сфери (погіршення пам'яті, мислення, концентрації уваги, прояви неуважності та забудькуватості, поява безсоння та кошмарів, часте згадування психотравмуючих подій); порушення поведінки (непослідовність, непередбачуваність поведінкових проявів, надмірна обачливість, переляк і афектація як реакція на незначні стимули). Проведено емпіричне дослідження впливу війни та вимушеного переселення на шлюбні стосунки переселенців загалом та на комунікацію в них зокрема.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Сингаївська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, професор, директор інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Наталія Осауленко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Александров Ю. В. (2022). Особистість в умовах війни. Особистість. Суспільство. Війна. №1. С. 1–8.

Бахмутова Л., Неска А. (2022). Особливості психологічних порушень серед українських біженців. Актуальні проблеми психології. № 22. С. 3- 16.

Білик О. В. (2012). Комунікативна форма подружньої дезадаптації. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. №44. С. 38–46.

Булах І. С. (2016). Життєва криза як імпульс до самоціннісної траєкторії особистісного зростання людини. Проблеми сучасної психології. №33. С. 58–68.

Веселова Н. П. (2013). Психологічні особливості комунікативних процесів у сім’ї. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Психологічні науки. №114. С. 21–24.

Гурлєва Т. С. (2004). Проблеми сімейної комунікації: причини та їх психопрофілактика. Актуальні проблеми навчання та виховання. №1. С. 318–325.

Дмитрієва С. М. (2010). Психологічні особливості комунікативних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні. Вісник ЖДУ ім. І. Франка. №1. С. 2–7.

Живоглядов Ю. О., Носаль Л. Г. (2022). Екзистенційна психологія кризових станів особистості: тривога та вина в переживанні вибору майбутнього. Вчені записки Університету «КРОК». №2. С. 165–172.

Заболотня М. Ю. (2019). Невербальна комунікація як складова процесу спілкування. Київ: НМУ ім. О. Богомольця. 51 с.

Каплуненко Я. Ю. (2017). Вплив травми на екзистенційну структуру особистості. Екзистенціально-аналітичний підхід до опрацювання психотравмівного досвіду. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. С. 166–174.

Карамушка Л. М., Карамушка Т. В. (2022). Емпіричне дослідження особливостей психічного здоров’я вимушених «внутрішніх» переселенців в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія. №2 (26). С. 48–59.

Козирєв М. П. (2014). Комунікативні бар'єри спілкування та шляхи їх подолання. Науковий вісник ЛДУВС. Серія психологічна. №1. С. 201– 211.

Копилов С.О. (2022). Психологічні засади та стратегії комунікативної поведінки в умовах екзистенційного воєнного протистояння. Вісник національного університету оборони України. №5 (69). С. 84 –89.

Кошонько Г. А. (2012). Особливості міжособистісної комунікації в сім'ї. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. №65. С. 195–199.

Лукаш Ю. С., Сингаївська І В. (2020). Особливості структурно-функційних характеристик подружжя з дисфункційними взаєминами. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції університету «КРОК». С. 181–183.

Поцулко О. А. (2016). Комунікативні девіації вимушених переселенців як вияв психологічного насильства. Науковий вісник ХДУ. Психологічні науки. №6. С. 150–154.

Сингаївська І. В., Лукаш Ю. С. (2021). Психологічна допомога при вирішенні подружніх конфліктів. Вчені записки Університету "КРОК". № 1 (61). С. 251–257.

Сингаївська І. В., Мохнач Л. Ю. (2022). Особливості соціально-психологічної адаптації людей, які виїхали за кордон та тих, які лишилися в Україні під час війни. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції університету «КРОК». URL: https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1274

Фурда І. І., Урбановська Т. С., Парфанович І. І. (2021). Порушення комунікації у стосунках дівчини і хлопця. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. №1. С. 431–434.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Сингаївська, І., & Осауленко, Н. (2023). ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОБЛЕМ В ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 125–134. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-125-134

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія