ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Автор(и)

  • Ірина Сингаївська ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-6802-0081
  • Тетяна Лісніченко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-207-212

Ключові слова:

внутрішній аудит, система управління якістю, психологічні аспекти, психологічні рекомендації

Анотація

У статті розкриті психологічні аспекти проведення внутрішнього аудиту, як процесу впровадження системи управління якістю. Наведені фахові та особисті якості аудитора під час проведення внутрішнього аудиту. Наведено визначення аудиту як процесу, який повинен бути одним з найважливіших інструментів для оцінювання функціонування системи управління якістю. Вивчення психологічних аспектів відіграє важливу роль як у встановленні сприятливого психологічного клімату на підприємстві, що призводить до поліпшення діяльності, так і до зниження емоційного виснаження, стресу та тривожності шляхом пояснення, для чого саме потрібен не тільки внутрішній аудит, але й система управління якістю. При аналізі проблеми психології забезпечення та впровадження СУЯ на підприємствах, були розглянуті соціально-психологічні (виховання та мотивація) та психологічні (створення психологічного клімату в колективі, психологічна дія позитивними прикладами) чинники. Згадуються специфічні методи, що використовують у внутрішньому аудиті: спеціальне спостереження за окремими явищами, процесами і речами; інспектування; огляди; запити; усне чи письмове підтвердження фактів; аналітичні розрахунки; моделювання явищ і процесів; різні види аналізу; дослідження аномальних ситуацій; анкетування; опитування тощо. Визначена роль психологічних методів управління, таких як методи професійного відбору та навчання. Дієвість організації залежить від того, як персонал поводить себе в межах системи, у якій він працює. У межах організації персонал стає залученим і діє згуртовано у разі спільного розуміння політики у сфері якості та результатів, які бажає здобути організація. Співробітники можуть діяти самостійно, але у межах правил та вимог, визначених керівником. Домінуюча сфера в такій організацїї діяльність, фокус на результаті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Сингаївська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, професор, директор інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Тетяна Лісніченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрантка, кафедра психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Посилання

Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2015, IDT): ДСТУ ISO 9000:2015. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 50 с.

Красун Н. Л., Проскурня О. М. Психологічні аспекти проведення внутрішніх аудитів на фармацевтичних підприємствах. Управління якістю в фармації : матер. VІІІ Науково-практичної конференції. (23 травня 2014 р., м. Харків). Харків : Вид-во НФаУ, 2014. С. 59–61.

Великий Ю. В. Етапи внутрішнього аудиту на підприємстві. К. : Агросвіт, 2017. № 7. С. 28–31.

Шостаківська Н. М Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Внутрішній аудит». Тернопіль : ТНТУ, 2014. 28 с.

Пушкар М. С., Семанюк В. З. Внутрішній аудит: підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 211 с.

Сазонова Т. О., Даниленко В. В. Застосування психологічних методів управління персоналом підприємства в конкурентних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2020. Вип. 29. С. 142–147.

Роголь Г. Дистанційний аудит систем менеджменту. Управління якістю. 2022. № 1-2 (49-50). С.16–23.

Сингаївська І. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. Вип. 41. С. 168–176.

Петрунько О.В. Психотехнологічні та психологічні ресурси управління образом суспільних і освітніх інновацій. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць. К. : Міленіум, 2011. Вип. 12. С. 215-225.

Яцишин А. В., Лупаренко Л. А. Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2013. Вип. 4. С. 69–74.

Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT): ДСТУ ISO 19011:2019. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40 с.

Каменська Т. О., Редько О. Ю. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. 375 с.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Сингаївська, І., & Лісніченко, Т. (2023). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 207–212. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-207-212

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають