СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-273-282

Ключові слова:

невизначеність як наукова категорія, джерела невизначеності, ризики невизначеності, габітуальна криза, ухвалення рішень в умовах невизначеності, чинники ухвалення рішень, наратив, метафора

Анотація

У статті розглянуто феномен невизначеності як наукову категорію філософії та сучасної соціальної психології. Акцентовано увагу на істотних відмінностях щодо уявлень і визначень цієї категорії філософами та соціальними психологами. Показано, що практично всі філософські учіння кваліфікують невизначеність як іманентну ознаку буття і, згідно з цим описують оптимальні – позитивні й розвивальні шляхи і відповідні патерни поведінки  індивідуальних та колективних суб’єктів невизначеного буття. Поряд із цим наводяться докази того, що соціально-психологічні наукові теорії тлумачать невизначеність насамперед як стресогенний і травмівний чинник буття, який людина мусить повсякчас долати в ім’я свого виживання. Проаналізовано зовнішні та внутрішні джерела (когнітивні, емоційні та інтеракційні) особистісних ризиків невизначеності та наголошено на тому, що, поряд із ризиками психологічної, екологічної й особистісної невизначеності особливе місце посідають ризики спектру так званої «габітуальної», або «кризової взаємодії» (кризові емоції, переживання, почуття, стани тощо, які актуалізують відповідні когнітивні патерни мислення і поведінки та пошук прийнятних моделей неприйнятної ситуації з метою виходу із стану кризи. Показано, що головним природним потягом переважної більшості людей в умовах невизначеності є їхнє фанатичне прагнення до визначеності, яке сприймається ними як умова збереження не лише особистісної цілісності, а й власного життя в цілому. І в прагненні до такої визначеності люди втрачають смисли і позитиви невизначеності, яка створює умови і нові горизонти для народження і вибудовування нових цінностей і нових смислів. Також показано, що ухвалення рішень в умовах невизначеності має ряд принципових особливостей, які насамперед стосуються не так якості цих рішень, як їхнього позиціонування на різних рівнях упровадження: 1) рівні ухвалення цих рішень суб’єктами, на яких спеціальними повноваженнями покладено відповідний обов’язок; 2) рівні розуміння і схвалення даних рішень цільовими аудиторіями; 3) рівні  розуміння і прийняття їх переважною більшістю окремих громадян. Окрім того, це стосується максимального наближення ухвалених рішень до несуперечливих і впізнаваних більшістю осіб даної соціокультурної групи символічних форм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Петрунько, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Артемов, В. Ю., Сингаївська, І. В. Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності. Вчені записки Університету «КРОК», 2022. 1 (65). 149–163.

Бурдье, П. (1998). Структура, габітус, практика. Журнал соціології та соціальної антропологї. 1(2). 40–59.

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування (2011). Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології; ред. Фролов, П. Д. К. : Міленіум. 304 с.

Кримський, С.Б. (2002). Практично-духовне освоєння світу : Філософський енциклопедичний словник. Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. К. : Абрис, 742 с.

Лушин, П. В. (2016). Невизначеність, яку не толерують. Теорія і практика психотерапії. 5. Том 3. 2–6.

Петрунько, О.В. & Плющ, О.М. (2021). Перспективи застосування екологічного підходу в сучасних психологічних дослідженнях. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (64). 205–216.

Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри (2021) : за ред. Л.Г. Скокової. Київ: Інститут соціології НАН України. 295 с.

Фріман, А., Бек, А., Девіс, Д. (2024). Когнітивна психотерапія розладів особистості. К.: Науковий світ. 500 с.

Хілько, С. О. (2016). Сутність і типи ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів. Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. Київ: Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 1. Вип. 45. 144–150.

Plutchik, R. (2001). The nature of emotions. American Scientist. 8. 344–350.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Петрунько, О. (2024). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 273–282. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-273-282

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають