СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Олена Никоненко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-0794-7905
  • Ірина Лимарева ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”,

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-244-253

Ключові слова:

мотиваційна сфера особистості, мотивація досягнення, соціально-психологічні чинники мотивації досягнення, кризові стани особистості

Анотація

У результаті теоретичного дослідження проаналізовано основні теоретичні підходи до вивчення проблеми мотивації досягнень особистості в дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців. Виділено вихідне поняття «мотивація», яке покладено в основу визначення базових понять досліджуваного феномену (ціль, потреба, прагнення, мотив, бажання, потяг). Визначено суть поняття мотивації досягнень як стійке прагнення особистості до досягнення очікуваного успіху в своїй діяльності, орієнтації на конкретний результат шляхом мобілізації психічних ресурсів та підвищення активності. Здійснений аналіз основних змістовних та процесуальних теорій мотивації в психологічній науці свідчить про те, що дані теорії є взаємопов'язаними, складають єдину систему знань про мотивацію людської поведінки та можуть застосовуватися у вивченні психологічно-соціальних механізмів формування  мотивації досягнень особистості. Проаналізовано основні соціально-психологічні механізми формування мотивації досягнень, до яких можна віднести: рівень домагань особистості, самоефективність, життєстійкість, почуття самоцінності та потреба у самоактуалізації, внутрішні очікування та стимули, соціальні гарантії та система заохочень, рівень соціалізації особистості, професійна спрямованість та перспективи кар’єрного росту, соціокультурне середовище, стиль управління в організації та умови праці. Аналіз соціально-психологічних чинників формування мотивації досягнень в умовах війни в Україні виявив, що мотиваційна сфера українців зазнала перегляду традиційних когнітивних, емоційних та поведінкових моделей, переосмислення життєвих перспектив та стратегій, зміни очікувань на майбутнє. Виявлено зміну мотиваційних орієнтирів в різних сферах життєдіяльності українців в умовах війни, зокрема більш детально акцентовано на психологічно-емоційних та соціальних аспектах формування мотивації досягнень керівників підприємств та власників бізнесу, працівників, вимушено переміщених осіб, військовослужбовців, волонтерів. Доведено важливість розуміння соціально-психологічних чинників формування мотивації досягнень та розробки ефективних стратегій підтримки високого рівня мотивації українців в кризових та стресових ситуаціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Никоненко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри психології, ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Ірина Лимарева, ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”,

Магістрантка спеціальності «Психологія», ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Посилання

Бех, І. Д. (2011) Я як джерело духовного саморозвитку особистості. Педагогіка і психологія. № 3. 72 с.

Карамушка, Л. (2022) Психічне здоров’я персоналу організацій в умовах війни: основні вияви та ресурси. Вчені записки Університету «КРОК». 3(67), 124–133. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-124-133

Клевака, Л. П., Горбенко, Ю. Л. (2022) Синдром відкладеного життя у стресових умовах війни. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості: зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Національний університет імені Юрія Кондратюка (Полтава, 2-3 червня 2022 р.). Полтава. 105–109.

Когут, І. В. (2022) Аналіз факторів мотивації, які впливають на команди в інноваційних проєктах під час кризи та війни. Економіка та суспільство. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1456/1401

Мащак, С. (2022) Криза особистості в умовах війни: теорія і рефлексія досвіду. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічний супровід до, під час та після війни: дослідження та ділення досвідом», присвяченої Всесвітньому дню психічного здоров’я та Дню Захисників та Захисниць України (Львів, 14–15 жовтня 2022 р.). Львів. 94 с.

Меленчук, Н. І., Лесніченко, Т. Ю. (2022) Прояви самооцінки особистості у осіб з різною мотивацією досягнення. Диференціальний підхід у дослідженні професійного самоздійснення особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 березня. 46–54.

Никоненко, О., Шевченко, А. (2023) Практичні аспекти зміцнення психологічного благополуччя підприємців в умовах війни. Вчені записки Університету "КРОК". № 3(71). 159–168.

Орбан-Лембрик, Л. Е. ( 2003) Психологія управління : посібник. Київ : Академвидав, 568 с.

Сингаївська, І., Гура, Г. (2023) Психологічні особливості ухвалення рішень керівниками бізнесу в ситуації невизначеності. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2–3 (29), С. 95–111.

Страмоусова, І. Є., Сингаївська, І. В. (2023) Теоретичний аналіз проблеми життєстійкості особистості. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції Університет "КРОК" (Київ, 7 грудня 2023 р.). Київ: https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1760.

Єременко, А., Безрукова, О. (2023) Характеристика волонтерського руху та мотивація волонтерів в умовах російсько-української війни (за результатами якісного дослідження). Соціологічні студії. С. 26–37. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2023-02-22-22

Atkinson, J. M. (1964) An introduction to motivation. J.M. Atkinson. N.Y. : van Nostrand. 344 р.

Bandura, A. (1982) Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. 37. 122–147.

Berlyne, D. E. (1963) Motivational problems raised by exploratory and epistemic behavior. In S.Koch (Ed.) Psychology: a study or a science. New York: McGraw-Hill.

Heckhausen, H., Brunstein, J. C. (2018) Leistungsmotivation. Motivation und Handeln, 2018. 163-221.

Kirchler, E., Rodler, Ch., Holzl, E., Meier, K. (2013) Conflict and decision making in close relationships: Love, money and daily routines. Psychology Press.

Malone, T., Lepper, M. (1987) Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations of learning. Snow R., Farr M. (Eds.). Aptitude, learning, and instruction. New York: Lawrence Erlbaum Vol. 3. P. 223.

McClelland, D. C. (2010) Assessing Individual Differences in Achievement Motivation with the Implicit Association Test: Predictive Validity of a Chronometric Measure of the Self-Concept ‘‘Me=Successful’’. Implicit motives, Р. 151.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Никоненко, О., & Лимарева, І. (2024). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 244–253. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-244-253

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія