КРОСКУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНЕТАРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-173-179

Ключові слова:

економічна соціалізація, монетарна соціалізація, монетарні уявлення, монетарна поведінка, моральнісні монетарні уявлення

Анотація

В статті представлено емпіричне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України. Складні та неоднозначні перетворення в нашому суспільстві пов’язані, перш за все, з економічною кризою внаслідок пандемії та війни, монетарною політикою країни обумовлюють  необхідність підготовки економічно компетентних випускників вищої школи, здатних самостійно та відповідально вирішувати питання, пов’язані з грошима. Раціональні монетарні уявлення універсальні та застосовуються у всіх сферах життєдіяльності, в умовах же переорієнтації української економіки на ринкові цінності молода людина без адекватної фінансово-економічної орієнтації, без уміння ефективного оперування грошима не може вважатися підготовленою до життя та праці особливо в кризових умовах. На основі структурно-функціональної моделі монетарної соціалізації. В ході дослідження була визначена структурно-функціональна модель монетарної соціалізації студентської молоді та встановлені наступні її компоненти: когнітивний, афективний, поведінковий, моральнісний. В ході дослідження  виявлені психологічні особливості компонентів монетарної соціалізації студентської молоді в залежності від соціально-економічних умов життя  та етнокультурного чинника. В ході дослідження виявлені психологічні особливості компонентів монетарної соціалізації студентської молоді в залежності від соціально-економічних умов життя та етнокультурного чинника. Особливістю змісту когнітивного компоненту студентів Польщі є відсутність деструктивних уявлень про гроші. Вони не схильні переоцінювати та недооцінювати функції гроші, що сприяє їх швидкій та вдалій адаптації в сфері монетарних відносин. Студентам із західноєвропейських країн властива моральнісно-позитивна оцінка грошей, натомість для студентської молоді з України – моральнісно-негативна оцінка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Никоненко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.псих.н., доцент, заступник завідувача кафедри психології ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Посилання

Карамушка Л.М. Ходакевич О.Г. Ставлення до грошей: вітчизняний та зарубіжний досвід досліджень. Актуальні проблеми психології. Т. 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2006. Ч. 17. С. 81–85.

Зубіашвілі І. К.; Слободяник Н.В. Психологічні особливості становлення монетарної культури особистості. In: The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6-7, 2021, Madrid, Spain. 193 p. 2021. p. 142.

Никоненко О. В. "Дослідження моральнісного компонента монетарної соціалізації студентської молоді." Організаційна психологія. Економічна психологія 4 (11) (2017): 70–78.

Никоненко, Олена Вікторівна. "Дослідження когнітивного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді." Психологічний часопис 1 (2017): 88–99.

Сингаївська І.В. Шеремет К.О. Психокорекція монетарних установок особистості. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/873

Chen H, Volpe RP (1998) An analysis of personal financial literacy among college students. Financ Serv Rev 7(2):107–128. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.392.4650&rep=rep1&type=pdf

Damian, L. E., Negru-Subtirica, O., Domocus, I., & Friedlmeier, M. (2019). Healthy financial behaviors and financial satisfaction in emerging adulthood: A parental socialization perspective. Emerging Adulthood. https://doi.org/10.1177/2167696819841952.

Deenanath, V., Danes, S. M., & Jang, J. (2019). Purposive and unintentional family financial socialization, subjective financial knowledge, and financial behavior of high school students. Journal of Financial Counseling and Planning, 30(1), 83–96. https://doi.org/10.1891/1052-3073.30.1.83.

Furnham A. Children's views regarding possessions and their theft / А. Furnham, S. Jones // J. of Moral Education. 1987. 16. N 1. Р. 18–30.

Lusardi A, Mitchell OS (2011a) Financial literacy and planning: implications for retirement wellbeing. In: Mitchell OS, Lusardi A (eds) Financial literacy: implications for retirement security and the financial marketplace. Oxford University Press, Oxford, UK, pp 17–39

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Никоненко, О. (2023). КРОСКУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНЕТАРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 173–179. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-173-179

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія