ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДПРИЄМЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Олена Никоненко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-0794-7905
  • Артем Шевченко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-159-168

Ключові слова:

психологічне благополуччя, задоволеність життям, структура психологічного благополуччя, чинники психологічного благополуччя підприємців

Анотація

В статті представлено теоретичне дослідження практичних аспектів зміцнення психологічного благополуччя чоловіків середнього віку. І хоча у розгляді особливостей функціонування підприємництва насамперед приділяється увага економічній складовій, не варто оминати й психологічні характеристики професійної діяльності підприємців. Психологічне благополуччя визначається як цілісне переживання щастя, яке супроводжується сприятливим емоційним фоном та осмисленістю буття, у результаті позитивного функціонування особистості, задоволення, узгодженості та відповідності усіх рівнів екзистенціальних потреб. Психологічне благополуччя носить суб’єктивний характер, обумовлюється мірою задоволеності життям й співвіднесенням позитивних та негативних емоцій; містить спрямованість особистості на позитивне функціонування, що виражається у переживанні щастя та задоволеності особистим життям. Критеріями психологічного благополуччя виступають прийняття відповідальності за власне життя і здоров’я, схильність до самопізнання і розуміння, вибудувана чітка ієрархія цінностей, здатність приймати себе та оточуючих. Одним із чинників, який впливає на задоволеність життям та професійною діяльністю підприємців, є відчуття психологічного благополуччя, здатність до самоприйняття та реалізації плану особистісного зростання; до управління середовищем та відчуття себе господарем власного життя; до постановки цілей у житті та їх послідовного досягнення. Також до компонентів психологічного благополуччя відносяться й позитивні стосунки з оточуючими, що включать наявність володіння комунікативними якостями у підприємців. Вивчення особливостей зміцнення психологічного благополуччя та  впровадження цих знань у практичну площину може значно сприяти збільшенню успіхів підприємців і в професійній діяльності. Варто приділити увагу розгляду особливостей підвищення та зміцнення відчуття психологічного благополуччя у підприємців, що забезпечить умови для досягнення ними успіхів у професійній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Никоненко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.псих.н., доцент, заступник завідувача кафедри психології ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Артем Шевченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант навчально-наукового інституту психології ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Посилання

Афанасенко, В.І., Комар, Т.В. (2020) Особливості психологічного благополуччя жінок із різним шлюбним статусом. Актуальні проблеми психології. Т. 9, Вип. 13. С. 177–188.

Афанасьєва, Н., Мірошніченко, О. (2020) Психологічні чинники задоволеності життям фахівців екстремального профілю діяльності. The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 42 Publishing House of Katowice School of Technology, С. 410

Данильченко, Т.В. (2014) Об’єктивні фактори суб’єктивного благополуччя. Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Т. 13. С. 165–176.

Дзюба, Т.М., Коваленко, О. Г. (2013) Психологія дорослості з основами геронтопсихології. навч. пос. / за ред. проф. В. Ф. Моргуна. Полтава. 172 с.

Кашлюк, Ю.І. (2016) Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості. Проблеми сучасної психології. Вип. 34. С. 170–186.

Карамушка, Л.М. (2005) Технології роботи організаційних психологів. Київ: Фірма «ІНКОС». 366 c.

Лукашевич, М. П. (2016) Самоменеджмент: Як досягти успіху в діловій кар’єрі. Харків. 125 с.

Никоненко, О.В. (2014) Структурно-функціональна модель монетарної соціалізації. Актуальні проблеми психології . Вип. 10. Т. 11. С. 145-157

Олександров, Ю.М. (2010) Саморегуляція як чинник психологічного благополуччя студентської молоді : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Харків. 22 с.

Пахоль, Б.Є. (2017) Суб’єктивне та психологічне благополуччя: сучасні та класичні підходи, моделі та чинники. Український психологічний журнал. № 1 (3). С. 780–104.

Поліванова, О.Є., Гуляєва, О.В. (2015) До проблеми визначення психологічного змісту поняття «психологічного благополуччя. Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». №1150. С. 34–39.

Санько, К.О. (2016) Психологічне благополуччя як основа повноцінного та психологічно здорового функціонування особистості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». №59. С. 42–45.

Сингаївська, І., Гура, Г. (2023) Психологічні особливості ухвалення рішень керівниками бізнесу в ситуації невизначеності. Організаційна психологія. Економічна психологія, 29(2-3), 95-111. https://doi.org/10.31108/2.2023.2.29.9

Титаренко, Т.М. (2018) Способи підвищення психологічного благополуччя особистості, що пережила травму. Психологія: теорія і практика. Вип. 1 (1). С. 112–119. URL: https://msu.edu.ua/psixologiya-teoriya-i-praktika/titarenko-t-m-sposobi-pidvishhennya-psixologichnogo-blagopoluchchya-osobistosti-shho-perezhila-travmu/.

Харченко, А.С., Гончарова, Н.О. (2017) Особливості психологічного благополуччя студентів із різним типом спрямованості. Психологія і особистість. № 2 (12). С. 186–194.

Чиханцова, О.А. (2017) Модель життєстійкості особистості. Актуальні проблеми психології. Вип. 17. Т. 5. С. 142–150.

Diener, E., Biswas-Diener, R. (2002) Will Money Increase Subjective Well-Being? A Literature Review and Guide to Needed Research. Social Indicators Research. № 57. P. 119–169.

Ryff, C. D., Singer, B. H.(2008) Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies. Vol. 9(1). Pр. 13–39.

Synhaivska, I., Schults, E. ( 2022) Social and psychological factors of motivation of professional activity of medical representatives of pharmaceutical companies. 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/369

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Никоненко, О., & Шевченко, А. (2023). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДПРИЄМЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 159–168. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-159-168

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія