ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Автор(и)

  • Ігор Румик ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0003-3943-639X
  • Володимир Кузьмінський ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-7069-0057
  • Вікторія Костильова ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-29-37

Ключові слова:

недержавний пенсійний фонд, довгострокові фінансові ресурси, управління фондом, пенсійні внески, пенсійні активи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування недержавного пенсійного забезпечення. Здійснено теоретичний аналіз методичних підходів до організації діяльності недержавних пенсійних фондів. Досліджено функціональні складові їх діяльності. Представлена структурно-логічна схема взаємозв’язків між учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу при дослідженні особливостей діяльності недержавних пенсійних фондів. Використано системний підхід для дослідження теоретичних підходів щодо визначення ролі та значення недержавного пенсійного забезпечення. Значна увага приділена аналізу сучасного стану та кількісної динаміки недержавних пенсійних фондів та їх адміністраторів. За допомогою методу системного аналізу оцінено пенсійні контракти юридичних і фізичних осіб за допомогою структурного поділу. Визначено обмеження, щодо здійснення цього процесу в Україні. Виявлено фактори, які стримують активну участь населення у розміщенні власних заощаджень у недержавних пенсійних фондах як фінансових посередників. Досліджено та розкрито суперечності формування пенсійних активів недержавними пенсійними фондами. На основі цього зроблено висновок, що пенсійні фонди здатні мобілізувати значні обсяги довгострокових фінансових ресурсів і трансформувати їх в інвестиційний ресурс для стабілізації та розвитку не тільки фінансового ринку країни, а й економіки в цілому. Такі підходи дозволяють дослідити можливі варіанти залучення інвестиційних ресурсів і визначити шляхи збільшення їх кількісних обсягів та якісного вкладення у різні активи. Проаналізовано динаміку зміни якості диверсифікації активів недержавних пенсійних фондів. Це дало змогу підтвердити гіпотезу про те, що переважаючими напрямами інвестування пенсійних активів продовжують залишатися державні цінні папери у вигляді облігацій держави. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності функціонування недержавних пенсійних фондів. Використання комбінованого підходу до регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів, а саме: правил розумної поведінки та кількісних обмежень на інвестиції НПФ, дозволить вирішити основну проблему їх діяльності – підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ігор Румик, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Володимир Кузьмінський, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Вікторія Костильова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Brahin, S. (2011). Non-state pension funds in an inefficient stock market: the example of Ukraine. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 1, 18-24.

Mishchenko, V.I., & Hordiienko, V.V. (2004). Non-state pension funds in the system of reforming the pension system of Ukraine. Finances of Ukraine, 12, 32.

Pryimak, I., & Matskova, V. (2020). The role of non-state pension funds in the formation of pension saving of Ukraine citizens. Black Sea economic studies, 55(2), 80-86.

Prykaziuk, N.V. (2016). Investment of assets of non-state pension funds: trends and prospects. Black Sea economic studies, 3, 102-106.

Hrushko, V.I., Skulysh, Yu.I., Laptiev, S.M., Fatkhutdinov, V.H., Frantsuz, A.I., Rumyk, I.I., & Pylypenko, O.O. (2019). Pension system, 4th ed., Kyiv: KROK University, 512.

Skulysh, Yu., & Fathutdinov, V. (2022). Analysis of the dynamics of income and expenses of the pension fund of Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(44), 72-81. Available at: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3751

Mihus, I., Denysenko, M., Rumyk, I., Pletenetska, S., Laptiev, M., & Kupriichuk, V. (2021). Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis. Journal of Interdisciplinary Research, 11(1), 52-55. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18302/1/AD_ALTA_2021_11_1_XV_P052-055.pdf

Garbowski, M., Lubenchenko, O., Perederii, N., Moskalenko, N., & Rumyk, I. (2019). Economic and mathematical modeling of loan risks for credit unions. Journal of Management Information and Decision Sciences, 22(4), 495-500. Available at: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/rumyk_0003.pdf

Povoroznyk, V. (2009). Regarding realization of the investment potential of non-state pension provision: analyst. note. Kyiv: National University strategist research, department of economics and social strategies.

Tkachenko, N., & Shabanova, O. (2016). Improvement of the scientific and methodological approach to the optimization of the investment portfolio of non-state pension funds. Finances of Ukraine, 1, 80-98.

Kovalova, N.M. (2005). Mechanism of state regulation of investment activities of pension funds: Author’s abstract. thesis Ph.D. economy Sciences: 08.02.03 / NDEI Ministry of Economy of Ukraine. Kyiv, 18.

Zmiienko, M.O. (2011). The essence of non-state pension funds as institutional investors. Problems of increasing the efficiency of infrastructure, 30.

On non-state pension provision: Law of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text

National Bank of Ukraine. Available at: https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/baza_znan/osnovni_zasady_funktsionuvannia_systemy_npz.html

National Commission for Securities and Stock Market. Available at: https://www.nssmc.gov.ua

Ukrainian Investment Business Association: Available at: https://www.uaib.com.ua

«Dynasty» nongovernmental pension fund. Available at: https://icu.ua/uk/asset-management/kua/nongovernmental-pension-fund

«OTP Pension» company. Available at: https://otppension.com.ua/business

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Румик, І., Кузьмінський, В., & Костильова, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 29–37. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-29-37

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають