ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Віктор Грушко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-6263-2597
  • Володимир Кузьмінський ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-7069-0057
  • Мирослава Герасименко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-52-59

Ключові слова:

пенсійний вік, соціальна справедливість, працездатність населення, пенсійні внески, політика соціального захисту

Анотація

Стаття присвячена державному пенсійному фонду України, що має значущий вплив на соціально-економічний розвиток українського суспільства і є надзвичайно актуальною, оскільки вона безпосередньо впливає на добробут громадян, демографічну ситуацію, працездатність населення та фінансову стійкість країни. Обґрунтовано впровадження політики підвищення пенсійного віку. Україна стикається з проблемою старіння населення та зменшення кількості населення через високий рівень смертності та низький рівень народжуваності. Ця демографічна ситуація впливає на фінансове навантаження пенсійного фонду, оскільки зменшення робочої популяції і збільшення пенсійного віку можуть призвести до дефіциту у пенсійній системі. Використано системний підхід для дослідження теоретичних підходів щодо визначення ролі та значення пенсійного забезпечення. Значна увага приділена аналізу сучасного стану пенсійних фондів. За допомогою методу системного аналізу оцінено забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду, що є критично важливим для забезпечення виплат пенсій та соціальних виплат. Питання структуризації фонду та забезпечення його сталого фінансування вимагає постійної уваги. Політика пенсійного фонду також повинна бути справедливою і враховувати інтереси різних верств населення. Важливо забезпечити, щоб пенсійні виплати відповідали рівню інфляції та життєвим витратам громадян. Пенсійна система також може вплинути на розвиток економіки. Якщо пенсіонери мають високий рівень доходу, це може сприяти споживанню та підтримці економіки. З іншого боку, велика частка бюджету, спрямована на пенсії, може обмежити можливості держави інвестувати в інфраструктуру та соціальні програми для молоді. Запропоновано заходи щодо забезпечення фінансової стійкості пенсійної системи, справедливості та врахування демографічних викликів, щоб підвищити добробут і соціальний захист для всіх громадян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віктор Грушко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Володимир Кузьмінський, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Мирослава Герасименко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Бояр Д.С. (2020). Аналіз динаміки пенсійного забезпечення в Україні. Державний університет «Житомирська політехніка». Житомир.

URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/230.pdf

Буряченко О.Є. (2017). Пенсійна система в Україні: історія становлення і теоретичні засади розвитку на сучасному етапі національного державотворення: Одеський регіональний інститут державного управління. Одеса, 253с. http://www.oridu.odessa.ua/8/4/doc/dis_BUR.pdf

Данилюк О.І. (2012). Теоретична сутність понять «пенсія» та «пенсійне забезпечення». Науковий вісник НЛТУ України: наук. період. журнал. № 22. С. 256-261. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/tom_1/18.pdf

Дідковська Т.О. (2012). Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: Сучасні реалії та перспективи розвитку. Форум права. – № 1. – С. 253-257. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_39

Заїка В.П. (2020). Пенсійна система в Україні: преваги та недоліки. Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. - Київ,. – 96с. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41745

Корнацька Р. (2013). Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні. Актуальні питання теорії і практики фінансів. С. 30-35. URL: https://t1p.de/z436h

Надходження ЄСВ у Пенсійний фонд за 2021рік. Фінанси та економіка. Finbalance. Київ. 2022. https://t1p.de/kj5tg

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: (2019). оцінка та рекомендації. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». Київ. https://knpf.bank.gov.ua/dl/nederzhavne

Оверчук В.С. (2013). Історичний аспект розвитку пенсійної системи в Україні. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. Вип. 10(4). С. 69-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%284%29

Пенсійна система: (2019). підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет «КРОК». 4-те вид., доп. і перероб. Київ, 512 с. https://t1p.de/ln940

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003. № 49-51. Дата оновлення: 30.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058

Ткаченко Л. (2018). Пенсійна система та пенсійна реформа в Україні. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – Київ, URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/14044.pdf.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Грушко, В., Кузьмінський, В., & Герасименко, М. (2023). ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-52-59

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка