ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ

Автор(и)

  • Володимир Кузьмінський ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-7069-0057
  • Ольга Пилипенко Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського https://orcid.org/0000-0003-3997-9108
  • Данііл Попович ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-20-28

Ключові слова:

прямі податки, податок на прибуток підприємств, контроверсійність, податкова ставка, вплив, податкове навантаження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню контроверсійного характеру впливу податку на прибуток підприємств на фінансового-господарську діяльність. Здійснено теоретичний аналіз податкових платежів, зокрема податку на прибуток. Визначено частку податку на прибуток підприємств у доходах державного бюджету. Досліджено суперечливий характер прямого оподаткування підприємницької діяльності. Обґрунтовано контроверсійність цього процесу, який полягає у тому, що держава прагне максимально наповнити дохідну частину бюджету, а підприємства хочуть максимально знизити податкове навантаження на позитивний фінансовий результат своєї діяльності, яким виступає прибуток. Використано хронометричний підхід для дослідження змін ставки податку на прибуток підприємств, починаючи з 1995 року. Встановлено, що підходи до оподатковування прибутку підприємств в Україні досить часто змінювалися, особливо у частині вибору об’єкта оподатковування. Значна увага приділена аналізу питання щодо сучасних підходів до трактування податку на прибуток підприємств в Україні станом на 2023 рік. За допомогою методу системного аналізу положень Податкового кодексу України визначено платників податку на прибуток підприємств, а саме: юридичних осіб-резидентів і нерезидентів. Визначено суб’єктів, які мають право не сплачувати податок на прибуток підприємств в Україні. Досліджено та розкрито загальний механізм впливу прямих податків на результати фінансово-господарської діяльності підприємств. На основі цього зроблено висновок, що залежно від обсягів виробництва прямі податки, поділяють на умовно-постійні та умовно-змінні. Такий підхід дозволив встановити, що держава має бути зацікавлена у збільшенні обсягів виробництва для підвищення прибутковості діяльності підприємств з метою збільшення надходжень від податку на прибуток. Дослідження суперечливості податкових інтересів держави і підприємств дало змогу визначити, що держава інколи може застосовувати підвищення ставки податку на прибуток. З використанням порівняльного аналізу та методу ранжування встановлено, що ставка податку на прибуток підприємства залежить від виду його діяльності та від категорії платника цього податку, до якої він належить. Запропоновано порівнювати позитивний і негативний вплив податку на прибуток на результати діяльності підприємств. Це дозволить скеровувати зусилля на організацію фінансової роботи, яка призведе до підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Кузьмінський, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, внз «університет економіки та права «крок», м. Київ

Ольга Пилипенко, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

К.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

Данііл Попович, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Безверхий, К. & Ковач, С. (2015). Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток в умовах законодавчих змін. Бухгалтерський облік і аудит, 4, 34-43. Доступ через: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/193/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f.pdf

Bray, S. (2022). Corporate income tax rates in Europe. https://taxfoundation.org/data/all/eu/corporate-tax-rates-europe-2022/

Буй, Т.Г., Прімєрова, О.К. & Мельник, А.І. (2020). Вплив податку на прибуток на економічне зростання в Україні. Інтернаука, 5. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6029

Доходи державного бюджету України. (2022). IndexMinfin. Доступ через: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2022/

Єфименко, Т.І. & Ловінська, Л.Г. (2013). Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні / Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, Є.В. Калюга та ін. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління». Доступ через: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=450&num=14

McEvoy, Ol. (2023). Corporate income tax rates in Europe in 2023. https://www.statista.com/statistics/1253236/combined-income-tax-rate-europe/

Податковий кодекс України (2011). Відомості Верховної ради України, 13-17. Доступ через: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Pylypenko, O., Matviienko, H., Putintsev, A., Vlasenko, I. & Onyshchuk, N. (2022). Government tax policy in the digital economy. Cuestiones Políticas, 40(72). DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.15

Румик, І.І., Кучерук, М.В., Кузьмінський, В.З. & Шуневич, А.С. (2021). Теоретико-методичні засади оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність. Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: Монографія / за ред. В.І. Грушка. Київ: Університет економіки та права «КРОК», 503 с. DOI: https://doi.org/10.31732/EU

Румик, І.І. (2015). Напрями реформування системи оподаткування. Економіка України: шляхи виходу із кризи: Збірник матеріалів Міжвузівської студентської економічної конференції. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», C. 161-163. Доступ через: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-12-11_materialy.pdf#page=161

Сокирко, О.С. & Касянчук, А.С. (2018). Податок на прибуток підприємств як важливий елемент доходів державного бюджету України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 28(2). Доступ через: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/2/22.pdf

Томнюк, Т.Л. (2019). Фіскальні та регулюючі аспекти оподаткування прибутку підприємств в Україні. Ефективна економіка, 6. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.45

Trading Economics. (2023). List of Countries by Corporate Tax Rate / Europe. https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe

Хомутенко, В.П. & Хомутенко, А.В. (2017). Фрагментарний аналіз механізму дії регулюючої функції податку на прибуток підприємств в Україні. Evropský časopis ekonomiky a managementu, 1, 70-76. Доступ через: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5769

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Кузьмінський, В., Пилипенко, О., & Попович, Д. (2023). ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 20–28. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-20-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка