ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Ігор Румик ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0003-3943-639X
  • Світлана Плетенецька ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-2695-0712
  • Олександр Царенок ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-9-19

Ключові слова:

фінансові ресурси, управління, фінансові показники, воєнний стан, ефективність управління

Анотація

У статті подано результати дослідження особливостей управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах воєнного стану на прикладі ДП «Антонов». Досліджено теоретичні засади поняття «фінансові ресурси» на основі вивчення наукової літератури. За допомогою абстрактно-логічного методу розкрито сутність дефініції «фінансові ресурси». Доведено твердження про те, що, незважаючи на розвиток фінансової теорії, у тому числі управління фінансовими ресурсами, яка має багату наукову історію, питання формування та використання фінансових ресурсів в умовах війни наразі залишається проблематичним як у теоретичному, так і в прикладному аспектах. У зв’язку з цим встановлено актуальність дослідження та визначення напрямів удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємствами в Україні в умовах воєнного стану. У статті досліджено особливості функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємства, зокрема формулювання цілей і завдань, принципи її побудови, процес управління фінансовими ресурсами та його інструментарій в умовах воєнного стану. Значна увага приділена аналізу питання складу та структури фінансових ресурсів підприємства. Доведено, що їх обсяги залежать від виду та розміру підприємства, роду його діяльності, обсягів виробництва. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність ДП «Антонов» за 2020-2022 роки. З використанням методу порівняльного аналізу виявлено, що загалом трирічні фінансові показники підприємства демонструють позитивну динаміку. Оцінено у динаміці зміни капіталу підприємства та виявлено позитивні тенденції у складі та структурі фінансових ресурсів. Так, зростання власного капіталу є позитивним явищем, оскільки воно може свідчити про покращення фінансового стану підприємства та його здатність самостійно фінансувати свою діяльність без значного залучення зовнішніх джерел фінансування. Досліджено показники фінансових результатів роботи ДП «Антонов». Отримано результати, які підкреслюють важливість процесу управління фінансовими ресурсами у сучасних складних умовах функціонування українських підприємств і необхідність продовження наукових пошуків резервів для ефективної діяльності підприємств в умовах воєнного стану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ігор Румик, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Світлана Плетенецька, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, внз «університет економіки та права «крок», м. Київ

Олександр Царенок, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Близнюк, О. (2013). Класифікація джерел формування фінансових ресурсів. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Сер.: Економічні науки, 2, 52-58. Доступ через: https://t1p.de/jj2wh

Бражник, Л. (2018). Фінансові ресурси підприємства: їх формування та використання. Економіка і суспільство, 14, 778-783. Доступ через: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/111.pdf

Вовк, І. (2011). Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи. Соціально-економічні проблеми і держава, 1(4). Доступ через: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf

Гаврилко, П. (2016). Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України. Економіка, 3, 121-124. Доступ через: https://t1p.de/9vxir

Гайбура, Ю. (2020). Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов. Агросвіт, 6, 14-21. Доступ через: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2020/4.pdf

Герман, М. (2022). Управління фінансовими ресурсами підприємства та їх вплив на його фінансовий стан. Вісник Хмельницького національного університету, 5(1), 175-181. Доступ через: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/11/2022-310-29.pdf

Другова, Е. & Бережна, Ю. (2018). Сутність і економічна природа фінансових ресурсів підприємств. Вісник НТУ «ХПІ», 19(1295), 7-10. Доступ через: https://t1p.de/tj14o

Єрешко, Ю. & Товмасян, В. (2020). Теорія фінансової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 15-16, 63-68. Доступ через: http://www.investplan.com.ua/pdf/15-16_2020/13.pdf

Костецький, В. (2010). Сутнісно-теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємства. Галицький економічний вісник, 4(29), 135-145. Доступ через: https://t1p.de/2v7no

Ксьондз, С. (2017). Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств. Економіка і суспільство, 10, 611-615. Доступ через: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/105.pdf

Плетенецька, С. (2020). Особливості управління фінансовими ресурсами суб’єктами економічної діяльності. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки, 219-222. Доступ через: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/pletenetska_0004.pdf

Румик, І. Пилипенко, О. (2021). Антикризове управління при реалізації санаційних заходів підприємства. Вчені записки Університету «КРОК», 3(63), 51-60. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-51-60

Румик, І. Пилипенко, О. (2021). Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційних засадах. Вчені записки Університету «КРОК», 2(62), 166-175. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-166-175

Фінансова звітність ДП «АНТОНОВ». (2022). Доступ через: https://clarity-project.info/edr/14307529/finances?current_year=2022

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Румик, І., Плетенецька, С., & Царенок, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 9–19. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-9-19

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка