УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-131-138

Ключові слова:

управління, економічна безпека, система безпеки, цифрові технології, інформаційно-аналітичне забезпечення, підприємства, банківські установи

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні засади та практичні питання управління системою економічної безпеки підприємств та банківських установ з використанням цифрових технологій  інформаційно-аналітичного забезпечення. Актуальність теми проведеного дослідження обумовлена тим, що  на сучасному етапі цифровізації, діджіталізації  процеси обміну інформацією, документацією та проведення безпосередньо фінансових операцій здійснюються  підприємствами  та банківськими установами в цифровому інформаційному просторі, з  використанням систем клієнт банкінгу та  мобільних додатків, програмного забезпечення та хмарних сервісів, що несе в собі нові значні ризики, загрози  і потребує обгрунтування засобів та комплексного підходу до управління системою економічної безпеки підприємств та банківських установ з використанням цифрових технологій  інформаційно-аналітичного забезпечення. Метою статті є дослідження управління системою економічної безпеки підприємств та банківських установ з використанням цифрових технологій  інформаційно-аналітичного забезпечення. Методологічною основою дослідження стали методи наукового пізнання: аналізу та синтезу, системний підхід, структурний, процесний, адаптивний, комплексний, функціональний наукові підходи. Отримані наукові  результати полягають у обґрунтуванні основних блоків управління системою економічної безпеки підприємств та банківських установ з використанням цифрових технологій  інформаційно-аналітичного забезпечення до яких входить: створення необхідної для забезпечення економічної безпеки підприємств та банківських установ інформаційної інфраструктури; забезпечення необхідними інформаційними ресурсами;  цифровізація, автоматизація процесів збору та обробки інформації; програмне забезпечення інформаційної безпеки; використання великих баз даних; забезпечення безпеки інформації, що становить комерційну таємницю; забезпечення безпеки вихідної інформації; створення позитивного суспільно-інформаційного клімату навколо підприємств, банківських установ  товарів, послуг, які  вони реалізують. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності  всебічного розгляду, вивчення питань управління системою економічної безпеки підприємств та банківських установ з використанням цифрових технологій  інформаційно-аналітичного забезпечення в сучасних умовах цифровізації, діджіталізації зовнішнього інформаційного ринкового простору, необхідності та доцільності розбудови надійних, безпечних інформаційних комунікацій у роботі з контрагентами зовнішнього середовища, партнерами, споживачами товарів  та послуг, захисту інформації та фінансових операцій у цифровому інформаційному просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

д.е.н., професор кафедри управлінських технологій

Посилання

Чорнодід І. С. (2003). Економічна безпека як категорія економічної теорії. Актуальні проблеми економіки. №11. С. 13–20.

Орлов П.І., Духов В.Є. (2004). Основи економічної безпеки фірми. Х.: Прометей-Пресс, 284с.

Шемаєва Л. Г. (2009). Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією з суб’єктами зовнішнього середовища: [монографія]. К.: НУПМБ. 357 с.

Крутов В. В. (2009). Словник термінів недержавної системи безпеки. К.: Університет економіки та права КРОК. 87с.

Крутов В. В. (2008). Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємства. К.: Фенікс. 423с.

Дацків Р. М. (2004). Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки. № 7 (37). С. 143–153.

Сухоруков А. І. (2007). Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін. Стратегічна панорама. №2. С. 30–43

Покропивний С. Ф. (2001). Економіка підприємства. К.: КНЕУ. 528 с.

Ткачук Г. О. (2019). Цифрові трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. Том 11, Вип. 4. С. 42-50.

Білорус О.Г. (2001). Глобалізація і безпека розвитку. К.: Інститут глобалістики. 733с.

Захаров О.І. (2008). Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Вчені записки Університету КРОК. № 18. С. 44–52

Захаров О.І. (2009). Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства. Вчені записки Університету КРОК. №19. С.177–186

Кириченко О. С. (2021). Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. К.: Університет економіки та права КРОК. 368 с. URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/kyrychenko_0019.pdf

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2024). УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 131–138. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-131-138

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають