ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-46-53

Ключові слова:

управління персоналом організації, управління закупівлями, управління продажами, конкурентоспроможність, якість, управління якістю, управління операційною діяльністю

Анотація

У статті досліджено питання зростання ефективності управління персоналом як основи конкурентоспроможності та якості діяльності організації, її функціональних підрозділів. Актуальність  теми проведеного дослідження обумовлена тим, що значна частина організацій має не гнучку систему управління персоналом та використовує застарілі підходи до формування та впровадження кадрової політики які не відповідають сучасним вимогам менеджменту та не забезпечують ефективної мотивації працівників до зростання якості та ефективності їх роботи, що негативно позначається на конкурентоспроможності діяльності організацій та їх продукції. Метою статті є дослідження зростання ефективності управління персоналом як основи конкурентоспроможності та якості діяльності організації, її функціональних підрозділів. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; системний підхід, процесний, комплексний, функціональний та   еволюційно-синергетичний, логічно-діалектичний методологічні підходи. Отримані наукові  результати полягають у систематизації  та узагальненні груп методів та інструментів, що забезпечують ефективне управління персоналом організацій: організаційних, адміністративно-розпорядчих методів, економічних методів, соціально-психологічних методів. Виявлено, що однією з ефективних сучасних технологій менеджменту є технологія грейдингу, яка є сучасною технологією, інструментом найбільш ефективного вирішення задач соціальної сфери в сучасному менеджменті. Досліджено поняття соціометрії як методу дослідження та розвитку міжособистісних відносин у колективі та загалом зростання соціальної відповідальності працівників в їхній безпосередній діяльності. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності подальшого  всебічного вивчення методів, інструментів сучасних технологій управління персоналом застосування яких забезпечує зростання ефективності управління персоналом як основи конкурентоспроможності та якості діяльності організації, її функціональних підрозділів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Armstrong,M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. 10 th Edition, Kogan Page Publishing, London. English.

Данюк В.М. (2013) Управління персоналом. К.: КНЕУ. 666 с.

Рульєв. В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л. (2012). Управління персоналом. К.: КОНДОР. 324 с.

Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. (2010). Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ. 238 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. (2003). Управління персоналом. К.: Кондор. 296 с.

Кириченко О.С. (2021). Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. К.: Університет економіки та права «КРОК». 368 с.

Davis K. (1957). Human Relations in Business N. Y. English.

Drucker P. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. Nev York: Harper and Row Publishes, English.

Graham, H. T. & Bennett. R. (1995). Human resources management: Print Book, English.

Збрицька Т. П. (2012). Система участі працівників у прибутках як один з методів мотивації. Технічний прогрес і ефективність виробництва. № 15. С. 104–109

Іванова І. В. (2006). Професіоналізація менеджменту: монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 695 с.

Ігумнов Б. М. (2001). Моделі для організації самоспостережень у нормування праці: монографія. Хмельницький: Еврика. 236 с.

Pеnc J. (2000). Kreatywne kierowanie.Warszawa: Agencja wydawnicza «Placet», Poland

Morin J. (1989) Le management des ressources technologiques. Paris : Les editions d organization, French

Narayanan V.K. (2000) Managing technology and innovation for competitive advantage. Cambridge, MA: Harvard Business School Publishing, English.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2023). ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 46–53. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-46-53

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають