КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-93-99

Ключові слова:

конкурентоспроможність, система якості, управління якістю, міжнародна конкурентоспроможність, управління підприємствами, ресурси, потенціал підприємства, якість

Анотація

У статті досліджено ключові фактори системи управління якістю  в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності  підприємства. Виявлено, що розробка стратегії підприємства, визначення його стратегічних цілей та ключових факторів переваг повинні здійснюватися працівниками самого підприємств, що  знають    особливості, переваги та недоліки цього підприємства, мають інформацію про  ринок та галузь в якій працює підприємство, тому для кожної галузі і навіть для кожного підприємства характерним буде свій  склад ключових факторів переваг системи управління  якістю.  Визначено чотири групи ключових факторів  системи управління якістю  в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності  підприємства: фактори науково-технічних переваг системи управління  якістю, що є ключовими для функціонування та розвитку підприємств високотехнологічних галузей та засновані на досягненні високої ефективності організації виробництва; фактори організаційно-управлінських  переваг системи управління  якістю, що містять фактори які здатні забезпечити  високу якість управління як процесами виробництва продукції так і загалом високу якість управління процесами та  функціонуванням  підприємства; фактори маркетингових переваг системи управління  якістю  які безпосередньо відображають ті маркетингові складові, що забезпечують конкурентоспроможність  діяльності та продукції підприємства в тому числі і на міжнародних економічних ринках; фактори  переваг  наявності знань та досвіду системи управління  якістю, що визначають загальне накопичення знань інтелектуального людського капіталу, досвіду підприємства, його працівників на ринку, є основою  конкурентного потенціалу та забезпечують зростання  конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому  ринку так і  в здійсненні  міжнародної економічної діяльності.  Визначено, що з метою застосування ключових факторів системи управління  якістю, як основи конкурентоспроможності підприємства потрібно  організувати  роботу та зосередитися одночасно на двох складових: управлінні процесами організації робіт та впровадження змін, а також на управлінні персоналом, працівниками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. Економіка України. 2010. № 3. С. 4-20

Дейнеко Л. В. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь. К.: Інститут економки та прогнозування НАН України, 2018. 158 с.

Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. Nev York: Harper and Row Publishes, 1985. 445 p.

Гітман Л. Дж. Основи інвестування. К: Освіта, 1999. 208 с.

Індустрія 4.0. в Україні. Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій Україні в сфері Індустрії 4.0. К.: АППАУ, 2019. 76 с.

Капітанець Ю. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. №5. С. 141-144

Кизим М. О., Феденко Г. М. Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 6-13.

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. 2009. №11. С. 225-230

Кириченко О.С. Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2021. 368 с.

Кириченко О. С. Концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення процесів розвитку промисловості. Науковий погляд: економіка та управління. Дніпро, 2019. № 2 (64). С. 28-34

Коденська М. Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно-промислового виробництва. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. №2. С. 62-66

Кравченко Н. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 12. С. 23-27

Крупка М. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Morin J. Le management des ressources technologiques / J. Morin, R. Seurat. Paris : Les editions d organization, 1989.

Мілько І.В. Концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств Економіка та держава. 2015. № 2. С. 118-121.

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2023). КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА . Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 93–99. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-93-99

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають