КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83

Ключові слова:

технологічний менеджмент, економічне відновлення, інновації, техніко-технологічний розвиток, підприємства, цифровізація

Анотація

У статті обгрунтовано  концептуальні засади технологічного менеджменту та його значення в управлінні  сучасними підприємствами. Досліджено що технологічний менеджмент   забезпечує  управління  технологічним розвитком підприємства. Для вирішення  цілей і завдань технологічного менеджменту необхідним є формування певного зовнішнього середовища з державною підтримкою, технологічного  інноваційного розвитку підприємства, впровадженням відповідної інноваційної, інвестиційної, технологічної політики держави, а також формуванням сприятливого  наукового та інвестиційного середовища.  Виявлено, що на рівні кожного окремого підприємства технологічний менеджмент потребує формування,  прийняття та  поетапного впровадження стратегії технологічного розвитку підприємства, з розбудовою відповідної системи управління  для  досягнення  всі поставлених  цілей та завдань технологічного розвитку на стратегічному, тактичному та на рівні операційної  діяльності підприємства. Визначено, що на підприємстві  виділяють три основні рівні технологічного менеджменту : стратегічний, тактичний та оперативний, які інтегруються в єдину систему  технологічного менеджменту. Визначено, що технологічний менеджмент  повинен застосовуватися безперервно, на всіх стадіях життєвого циклу підприємства,  оскільки  зміна технологій значною  мірою визначає,  формує  та спрямовує життєвий цикл.  Виявлено, що управління технологіями дає можливість   забезпечити безперервний розвиток  та  уникнення  етапів   падіння фінансово-господарської активності та розвитку кризових явищ. Узагальнено, що технологічний  менеджмент передбачає активну розробку, створення, впровадження інновацій,  створення нових та удосконалення існуючих технологій,  а також прийняття рішення  про відмову від застарілих технологій,  а отже таким чином,   забезпечуватиме  технологічне оновлення  продукції та технологій  її випуску, що в свою чергу забезпечить високу конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку, її ефективну реалізацію та прибутковість  і забезпечуватиме  динамічний  технологічний та економічний розвиток  підприємства в майбутньому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Burgelman R.A. Strategic Management of Technology and Innovation. 5th edition. McGraw-Hill Irwin, 2009.

Bogers M. A functional perspective on learning and innovation: investigating the organization of absorptive capacity. Industry And Innovation. 2011. № 18(6). Р. 581-610.

White M.A. The management of technology and innovation: A strategic approach . Cengage Learning, 2010.

Kropsu-Vehkapera H. () Analysis of Technology Management Functions in Finnish High Tech Companies. The Open Management Journal. 2009. 2. Р. 1-10.

Morin J. Le management des ressources technologiques / J. Morin, R. Seurat. Paris : Les editions d organization, 1989.

Мілько І.В. Концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 118-121.

Narayanan V.K. Managing technology and innovation for competitive advantage . Cambridge, MA : Harvard Business School Publishing, 2000.

Liao S. Technology management methodologies and applications: A literature review from 1995 to 2003. Technovation. 2005. Vol. 25. P. 381-393.

Лігоненко Л.О. Технологічний розвиток підприємства як об’єкт управління. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2016. № 3.

Рудь Н.Т. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник. Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. 476 с.

Chesbrough H.W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Cambridge, MA : Harvard Business School Publishing, 2003.

Khurana V.K. Management of Technology & Innovation. India : Ane Books, 2009. р. 222.

Шевлюга О.Г. Теоретичні засади управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора С.М. Ілляшенка. Суми : Папірус, 2012. С. 25-31.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 75–83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають