УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-94-101

Ключові слова:

управління, адаптивні стратегії розвитку, управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням,, малий та середній бізнес, підприємства сфери ІТ, цифровізація, цифрова трансформація, підприємства, стратегії

Анотація

У статті досліджено питання управління  інвестиційно-інноваційним забезпеченням впровадження адаптивних стратегій розвитку підприємств, малого та середнього бізнесу  в  умовах цифрової трансформації. Актуальність  теми проведеного дослідження обумовлена тим, що  сучасні   підприємства  у всіх  сферах діяльності, малий та середній  бізнес,  а особливо підприємства,   що працюють в сфері інформаційних технологій активно впроваджують процеси цифровізації управлінської, операційної (виробничої), комерційної, фінансової діяльності, потребують розробки та залучення інновацій, нових цифрових  технологій що, водночас активує  потребу в інвестиціях та загалом зростання активності інвестиційно- інноваційного забезпечення. Впровадження такого інноваційного  розвитку та цифровізації в сучасних умовах викликів та загроз зовнішнього та внутрішнього середовища потребує формування  та реалізації  адаптивних стратегій розвитку які забезпечать підприємствам  можливість здійснення  інноваційних змін. Метою статті є дослідження управління  інвестиційно-інноваційним забезпеченням впровадження адаптивних стратегій розвитку підприємств, МСП  в  умовах цифрової трансформації. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; системний підхід, процесний, комплексний, функціональний,  логічно-діалектичний методологічні підходи. Отримані наукові  результати полягають у систематизації  та представленні адаптивних стратегій розвитку організацій та інвестиційно- інноваційного забезпечення їх впровадження, реалізації в умовах  цифровізації, цифрових трансформацій. Виявлено, що найбільш поширеними та притаманними  діяльності  підприємств  сфери інформаційних технологій та процесів впровадження цифрових трансформацій є три головні стратегії: стратегія оптимізації витрат; стратегія диференціації; стратегія  фокусування. Систематизовано адаптивний інструментарій який забезпечує технічні та інтеграційні аспекти впровадження цих адаптивних  стратегій. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності всебічного вивчення аспектів управління  інвестиційно-інноваційним забезпеченням впровадження адаптивних стратегій розвитку підприємств, малого та середнього бізнесу, підприємств сфери інформаційних технологій,  в  умовах посилення динаміки  процесів цифровізації всіх  сфер  функціонування,  з метою зростання  ефективності діяльності, конкурентоспроможності та забезпечення  майбутнього  розвитку підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Череп А. (2010) Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. № 17. С. 154-158

Валахович І. М. (2011) Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. №1. С. 138-144

Кравченко Н. (2011) Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. № 12. С. 23-27

Капітанець Ю. (2010) Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. №5. С. 141-144

Кириченко О.С. (2021) Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. К.: Університет економіки та права «КРОК», 368 с. https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/kyrychenko_0019.pd

Дейнеко Л. В. (2018) Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь. К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 158 с.

Індустрія 4.0. в Україні. (2019) Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій Україні в сфері Індустрії 4.0. К.: АППАУ, 76 с.

Зінченко О. А. (2021) Адаптивні стратегії підприємств у цифровому середовищі. Проблеми економіки № 3 (49), С 110-116

Пищуліна О. (2020) Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ : Центр Разумкова, Заповіт, 274 с.

Вишневська К. В. (2017) Моделі адаптації підприємства у постіндустріальних умовах господарювання. Фінансовий простір. 2017. № 1 (25). С. 125–130.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2023). УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 94–101. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-94-101

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають