ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19

Ключові слова:

маркетингова діяльність, економічні підходи, система маркетингу, промислове підприємство, 3D-маркетинг, інструменти маркетингу

Анотація

У статті досліджено актуальні питання організації маркетингової діяльності функціонування сучасних маркетингових систем на промислових підприємствах. Визначено основну мету маркетингової діяльності промислових підприємств. На основі цього авторами сформовано завдання маркетингу промислових підприємств. Визначено зміст маркетингової діяльності підприємства та детально описано всі її сучасні складові. Застосований структурний підхід до економічного опису процесу управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства, вказані основні його етапи. У статті приділено значну увагу опису економічних причин, які зумовлюють необхідність впровадження та застосування сучасних методів і засобів маркетингу. Також, наведено складові та визначені окремі функціональні завдання, які має виконувати маркетингова діяльність для забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств. Розкрито етапи формування системи маркетингу та управління нею на підприємстві. Окремо авторами обґрунтовано розуміння того, що саме системний (комплексний) підхід до управління маркетингом промислового підприємства передбачає використання різноманітних економічних інструментів у процесі управління. Уточнено, які основні маркетингові інструменти доцільно використовувати у роботі промислових підприємств. Значну увагу було приділено дослідженню основних елементів системи маркетингового менеджменту промислового підприємства. Визначено особливості та досліджено зміст форм їх прояву на формування системи маркетингу на промислових підприємствах у сучасних умовах, які склалися на ринку. Виокремлено спеціальний інструмент – 3D-маркетинг як новітній інструмент маркетингової діяльності промислового підприємства. Авторами наводяться основні сфери застосування 3D-маркетингу, обґрунтовані беззаперечні переваги його використання, особливості впливу на споживача, а також відмінні риси від традиційних інструментів маркетингу. Схематично описано організацію функціонування системи маркетингу і вказані напрями їх розвитку на вітчизняних промислових підприємствах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ігор Румик, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Сергій Пижьянов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Гудзь О.Є. Модернізація інформаційного забезпечення корпоративного управління на основі сучасних цифрових технологій. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). С. 4-12.

Ковтун Е.О., Бондар І.О., Гуменюк А.А. Особливості розробки маркетингової стратегії для здійснення оптимізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6(1). С. 169-171.

Мосійчук І.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств в Україні. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/25081

Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Кривий Ріг : МІНЕРАЛ, 2016. 185 с.

Петрова І.Л., Лойко Є.М. Методичний засади розробки маркетингової стратегії підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 1(65). С. 95-104. URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104.

Пилипенко О.О., Румик І.І. Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційній основі. Вчені записки Університету «КРОК». №2 (62). Київ, 2021. С. 166-175. URL: http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/419/448

Пилипенко О.О., Румик І.І. Фінансове забезпечення підприємств: можливості використання когнітивного моделювання. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. №2(66). С. 44-52. URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-44-52

Rumyk I. Modeling the impact of economic indicators on food security. Economics, Finance and Management Review. 2021. Iss. 2(6). Pp. 4-13.

Румик І.І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій. Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства : колективна монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. С. 132-145.

Терещенко І.О., Кібальник В.О. Маркетингові аспекти стратегічного управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №20. С. 56-60.

Тимохіна Я.О. Інтегровані маркетингові комунікації: періодизація розвитку та визначення понять. Сталий розвиток економіки. 2013. №4. С. 324-328.

Фоміченко І.П, Кондратенко О.О, Руденко Т.Є, Брант М.А. Організація маркетингової діяльності промислових підприємств у сучасних умовах господарювання. Економічний вісник Донбасу. № 3(61), 2020. С. 139-145.

Швець Н.В., Шевцова Г.З. Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2 (52). С. 114-123.

Шевченко Т.М., Шевченко О.А. Маркетингова стратегія підприємства: формування та розвиток в умовах ринкових відносин національної економіки. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8414

Шульга Л.В., Терещенко І.О., Шарлай О.В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192

Янчук Т.В. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах ринку. Галицький економічний вісник. (58). 2022. С. 115-120.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Румик, І., & Пижьянов, С. (2022). ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 9–19. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають