КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-26-33

Ключові слова:

економічне відновлення, інновації, техніко-технологічний розвиток, підприємства, промисловість, Індустрія 4.0, цифровізація

Анотація

У статті досліджено питання  концептуалізації  актуальних напрямів економічного  відновлення та  розвитку промислових підприємств. Сформоване та запропоноване  концептуальне бачення відновлення промисловості України на засадах впровадження нових технологій  обґрунтовує основні концептуальні аспекти та засади формування і впровадження процесів розвитку вітчизняної промисловості,  визначає мету, основні цілі, принципи формування та забезпечення розвитку вітчизняної промисловості, враховує  особливості та  характеристики  її сучасного стану.  Виявлено, що цілями економічного відновлення та  розвитку промисловості є: техніко-технологічне оновлення виробничих потужностей національної промисловості на основі інноваційних цифрових технологій; інноваційний розвиток розробка та створення нових технологій необхідних для забезпечення розвитку промисловості; інвеституційне забезпечення, залучення інвестицій в процеси модернізації; створення та розвиток нових високотехнологічних виробництв та галузей; зростання конкурентоспроможності та ефективності вітчизняної промисловості; розвиток малого та середнього бізнесу із активним залученням до процесів розробки та впровадження інформаційних  технологій проведення НДДКР, розвитку сучасного виробництва; реалізація людського інтелектуального потенціалу, ефективне використання кадрових ресурсів зі зростанням їх якості та соціально-економічного рівня. Визначено основні  напрями розвитку промисловості: удосконалення інституційного базису розвитку промисловості України; формування  нормативно-правових основ базису розвитку промисловості; активування інноваційного розвитку та розробки нових  технологій  в Україні; стимулювання інвестиційного забезпечення впровадження інновацій в промисловості України; розвиток цифрової економіки та впровадження цифрових технологій в промисловості; зростання інтелектуального потенціалу та якості кадрового забезпечення промисловості країни; розбудови інноваційної, інвестиційної інфраструктури забезпечення процесів розвитку  промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції. Важливою складовою концепції є визнання  необхідності гармонізації процесів техніко-технологічного розвитку промисловості  України та інтеграція із технологіями  Четвертої промислової революції та  «Індустрії 4.0» у світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. Економіка України. 2010. № 3. С. 4-20

Дейнеко Л. В. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь. К.: Інститут економки та прогнозування НАН України, 2018. 158 с.

Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. Nev York: Harper and Row Publishes, 1985. 445 p.

Гитман Л. Дж. Основи інвестування. К: Освіта, 1999. 208 с.

Індустрія 4.0. в Україні. Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій Україні в сфері Індустрії 4.0. К.: АППАУ, 2019. 76 с.

Капітанець Ю. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. №5. С. 141-144

Кизим М. О., Феденко Г. М. Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 6-13.

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. 2009. №11. С. 225-230

Кириченко О.С. Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2021. 368 с.

Кириченко О. С. Концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення процесів розвитку промисловості. Науковий погляд: економіка та управління. Дніпро, 2019. № 2 (64). С. 28-34

Коденська М. Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно-промислового виробництва. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. №2. С. 62-66

Кравченко Н. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 12. С. 23-27

Крупка М. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Череп А. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 17. С. 154-158

Мігус, І., & Коваль, Я. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 159–165. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Кириченко, О. (2022). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 26–33. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-26-33

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають