ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ СПОЖИВЧИХ СУКУПНИХ ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ТА ЧЕХІЇ

  • Д. М. Лойко Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-2443-2719
Ключові слова: Україна, Чехія, домогосподарства, споживчі витрати, динаміка зрушень, якість життя населення

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції структурних зрушень споживчих сукупних витрат домогосподарств двох країн: України та Чехії. Зроблено висновок про зростання сукупних ресурсів домогосподарств України за період 2010-2017 рр. на 82,64% і відповідно зростання витрат за той же період на 86,88 %. Перевищення динаміки зростання середньомісячних витрат над середньомісячними доходами на одне домогосподарство України склало 4,24%. Питома вага споживчих витрат домогосподарств України у 2017 р. склала 93,0% від загальних витрат. Зроблено висновок, що майже всі фінансові ресурси домогосподарств України витрачаються на споживання. Валовий грошовий дохід на людину в рік в Чехії за період 2013-2017 рр. зріс на 19,67 %, сукупні витрати на споживання за той період зросли на 8,35 %. Перевищення динаміки зростання доходів на одну людину в рік над зростанням витрат у домогосподарствах Чехії склало 11,32 %. Зроблено висновок про можливість накопичення фінансових ресурсів у домогосподарствах Чехії. До найбільш вагомих статей бюджету витрат домогосподарств України у 2017 р. віднесено: «продукти харчування та безалкогольні напої» - 51,2 %, «житло, вода, електроенергія, газ» - 14,1%; «охорона здоров’я» - 4,3 %. Найбільш вагомі статті бюджету домогосподарств Чехії у 2017 р. склали: «житло, вода, електроенергія, газ» - 14,1 %; «продукти харчування та безалкогольні напої» -19,9 %; «різні товари і послуги» - 11,8 %. Результатами порівняльного аналізу доведено, що домогосподарства Чехії у 2017 р. витратили більше, ніж домогосподарства України за наступними статтями: «різні товари і послуги» - 9,2%, «відпочинок і культура» - 8,1%, «житло, вода, електроенергія, газ» – 6,7 %, «транспорт» - 7,3 %, «ресторани і готелі» - 3,4%, «зв'язок» - 1,8 %. На продукти харчування чеські родини витрачають менше українських на 31,3 %. Зроблено висновки, що рівень життя домогосподарств Чехії вищий ніж рівень життя домогосподарств України.

Біографія автора

Д. М. Лойко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку : навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 431 с.

Рамський А.Ю. Інвестиційний потенціал домогосподарств : монографія. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 352 с.

Червона С.П. Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень. Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. Київ, 2016. № 3 (178). С. 95-100.

Сидорова А.В. Доходи та витрати населення: статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування. Фінанси, облік, банки : збірник наукових праць. Київ, 2017 . № 1(22). С. 154-162.

Чабан Г.В. Вплив домогосподарств на соціально-економічний розвиток України. Економіка і суспільство : журнал. 2017. № 12. С. 159-162.

Ревенко А.П. Доходи та витрати домогосподарств України за період 2015 – перша половина 2016 року. Статистика України. 2016. № 4. С.33-43.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. Доходи та умови життя. URL : www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.08.2018).

Чеський статистичний уряд. Статистична інформація. URL : https://www.czso.cz/csu/czso/zivotni_uroven_spotreba_domacnosti_prace (дата звернення 25.08.2018).

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Лойко, Д. (2018). ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ СПОЖИВЧИХ СУКУПНИХ ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ТА ЧЕХІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 31-35. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-31-35
Розділ
Розділ 2. Міжнародні економічні відносини