Редакційний штат

Редакційна колегія

Головний редактор

Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 Члени редакційної колегії:

Лаптєв Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, професор, президент, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

Акімов Олександр Олексійович, доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів та економічної безпеки, Заслужений працівник освіти України, Національний університету водного господарства та природокористування, Рівне, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Андрієнко Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "УКРІНТЕРЕНЕРГО", Київ, Україна ORCID

Брадул Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та управління бізнесом, професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адміністрування  «Криворізький національний університет», Кривий Ріг, Україна ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Бурлакова Ірина Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, Дніпропетроський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна ORCID Researcher ID Google Academy

Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Гураль-Полрола Джоланта, доктор габілітований, професор надзвичайний, ректор, Старопольська Вища Школа, Кельце, Польша ORCID Scopus  

Едгар Сіка, доктор економічних наук, професор кафедри економіки, декан економічного факультету, Університет Фоджа, Італія ORCID Google Academy Scopus

Захаров Олександр Іванович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук, професор, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом", Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Коваль Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Літвін Наталія Миколаївна,  кандидат економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID  Google Academy Scopus

Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та організаційного розвитку, Український католицький університет, Львів, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Мельничук Дмитро Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри психології та соціального забезпечення,  Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Малкова Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID

Наконечна Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Петрунько Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Радчук Галина Кіндратівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології розвитку та консультування, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна ORCID Google Academy Researcher ID

Рокоча Віра Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Румик Ігор Іванович, доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

Сингаївська Ірина Валентинівна, кандидат психологічних наук, професор, директор інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy Researcher ID Scopus

Терехов Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Токар Володимир Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Шевяков Олексій Володимирович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, Дніпропетроський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна ORCID Google Academy Scopus

Шепелюк Віра Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування, державного управління та адміністрування Криворізького національного університету, м. Кривий Ріг, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy