Редакційна колегія

Головний редактор

- Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

 Відповідальний секретар

- Коваль Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

          Члени редакційної колегії:

 1) Лаптєв Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, професор, ректор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

 2) Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

 3)   Акімов Олександр Олексійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення, Київ, Україна ORCID Researcher ID Google Academy

 4)  Акімова Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та природокористування, Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

 5)  Андрієнко Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "УКРІНТЕРЕНЕРГО", Київ, Україна ORCID

 6)  Брадул Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та управління бізнесом, професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адміністрування  «Криворізький національний університет», Кривий Ріг, Україна ORCID

 7) Грабєц Олімпія, PhD (економічні науки), заступник директора Інституту менеджменту та економіки Вищої школи Гуманітас, Республіка Польща ORCID Researcher ID Google Academy

  8) Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

  9) Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

 10)  Едгар Сіка, доктор економічних наук, професор кафедри економіки, декан економічного факультету, Університет Фоджа, Італія ORCID 

 11) Захаров Олександр Іванович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

  12) Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук, професор, ректор, Харківський технологічний університет «ШАГ», Харків, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   13) Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   14) Мельничук Дмитро Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   15) Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   16) Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет «КРОК» Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   17) Одягайло Борис Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   18) Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   19) Рокоча Віра Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   20)  Сова Олена Юріївнакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна ORCID Google Academy

   21) Терехов Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    22) Токар Володимир Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    23) Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та бізнес-освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   24) Шапоренко Ольга Іванівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

  25) Шепелюк Віра Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Google Academy

Склад редакційної колегії затверджений накозом ректора Університету №99-1 від 26 вересня 2018 р.