Редакційний штат

Редакційна колегія

Головний редактор

- Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 Відповідальний секретар

- Коваль Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

 Члени редакційної колегії:

 1) Лаптєв Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, професор, ректор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

 2) Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

 3)   Акімов Олександр Олексійович, доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення, Київ, Україна ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 4)  Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів та економічної безпеки, Заслужений працівник освіти України, Національний університету водного господарства та природокористування, Рівне, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 5)  Андрієнко Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "УКРІНТЕРЕНЕРГО", Київ, Україна ORCID

 6)  Брадул Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та управління бізнесом, професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адміністрування  «Криворізький національний університет», Кривий Ріг, Україна ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

  7) Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

  8) Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

 9)  Едгар Сіка, доктор економічних наук, професор кафедри економіки, декан економічного факультету, Університет Фоджа, Італія ORCID Google Academy Scopus

 10) Захаров Олександр Іванович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

  11) Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук, професор, ректор, Харківський технологічний університет «ШАГ», Харків, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

   12) Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

   13)  Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет "КРОК", Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

  14) Мельничук Дмитро Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування  Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   15) Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

   16) Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет «КРОК» Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   17) Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

   18) Рокоча Віра Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    19) Терехов Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    20) Токар Володимир Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

    21) Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та бізнес-освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    22) Шепелюк Віра Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy