Редакційна колегія

Головний редактор

- Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет «КРОК», Київ, Україна.  ORCID Researcher ID Google Academy

 Відповідальний секретар

- Коваль Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

          Члени редакційної колегії:

   1) Лаптєв Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, професор, ректор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    2) Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    3) Грабєц Олімпія, PhD (економічні науки), заступник директора Інституту менеджменту та економіки Вищої школи Гуманітас, Республіка Польща ORCID Researcher ID Google Academy

    4) Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   5) Гайда Вольдемар, доктор економічних наук, професор, ректор Вищої школи економіки, м. Варшава, Польша

   6) Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   7) Захаров Олександр Іванович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    8) Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук, професор, ректор, Харківський технологічний університет «ШАГ», Харків, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

     9) Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   11) Мельничук Дмитро Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   12) Некас Павло, професор кафедри досліджень безпеки факультету політичних наук і міжнародних зв’язків Університету в Банскій Бістриці ім. Матея Бела, Словаччина  ORCID

   13) Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   14) Порада Віктор, Інститут (Висока школа) фінансів та управління, Чехія  ORCID

   15) Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет «КРОК» Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   16) Одягайло Борис Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    17) Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   18) Рокоча Віра Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    19) Терехов Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    20) Токар Володимир Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

    21) Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та бізнес-освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

   22) Шапоренко Ольга Іванівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Склад редакційної колегії затверджений накозом ректора Університету №99-1 від 26 вересня 2018 р.