Індексація

Міжнародні бази та каталоги, які індексуют видання:

- Google Scholar; 
- Ulrichsweb Global Serials Directory; 
- Index Copernicus; 
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 
- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.