ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СПОЖИВЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Д. М. Лойко Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-2443-2719
Ключові слова: Україна, національна економіка, споживчий сектор, кількість працівників, динаміка, структурні зміни, перспективи

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції структурних зрушень кількості працівників у споживчому секторі економіки України. За результатами проведеного  аналізу зроблено наступні висновки: населення України  за період 2013-2017 рр. зменшилось на 6,51%; питома вага зайнятого населення працездатного віку склала у 2017 р. 36,38% від загальної кількості населення країни і за  період 2013-2017 рр. зменшилась на 7,36%; загальна кількість зайнятих працівників в Україні за період 2010-2017 рр. зменшилась на 26,96 %; питома вага людей віком за 65 років за досліджуваний період зросла на 6,40%, що свідчить про зростання кількості людей пенсійного віку. Рівень безробіття за період 2013-2017 рр. зріс на 29,92%. В Україні скорочується кількість населення і більш швидкими темпами скорочується кількість зайнятого населення, що свідчить про негативні тенденції щодо зайнятості населення в українській економіці. Для комплексного аналізу динаміки кількості працівників за сферами діяльності у споживчому секторі економіки України виділено наступні сфери економіки: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; тимчасове розміщування й організація харчування; інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; операції з нерухомим майном; професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; освіта; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг. У всіх сферах економічної діяльності у споживчому секторі економіки Україні за період 2010-2017 рр. спостерігається зменшення кількості працівників, окрім сфери інформації та телекомунікацій, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги;  мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де відбулось зростання кількості працівників. Реформування економіки України в останні роки не припинило падіння кількості працівників у різних сферах.

Біографія автора

Д. М. Лойко, Чернігівський національний технологічний університет

к.е.н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Є. Соціально-економічні проблеми економіки України на сучасному етапі її розвитку. Вісник економічної науки України. 2018. № 1. С. 11-25.

Аврамченко К., Гороховець Є., Дешко А., Дурнєва Т., Жаліло Я., Ковалівська С., Онуфрик М., Яковенко І. Макроекономічний прогноз - 2017: економіка та людина. URL : https://iser.org.ua/analitika/ekonomichnii-analiz/makroekonomichnii-prognoz-2017-ekonomika-ta-liudina.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Основні показники соціально-економічного розвитку України. URL : www.ukrstat.gov.ua.

Лойко В. В. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті економічної безпеки. International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceeding, August 26, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. P 52-55.

Авдеева Н. Е., Лойко В. В. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности. Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученных, Минск, 14-15 апреля 2016 г./ рекол.: В.В. Манкевич (отв. ред.). Минск, ГИУСТ БГУ, 2016. С. 7-8.

Штундер І. О. Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 42. К., 2016. 176 с.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Лойко, Д. (2019). ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СПОЖИВЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 57-64. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-57-64
Розділ
Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування