Публікаційна етика

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» відповідає за дотримання етичних норм при публікації статей на основі Кодексу академічної доброчесності Університету «КРОК».

Університету «КРОК» як видавець Збірника наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» виконує свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнає відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

Редакція Збірника:

 • несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих до Збірника, повинні бути опубліковані;
 • прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;
 • постійно покращує якість Збірника;
 • забезпечує якість матеріалу, який публікується;
 • забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;
 • завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, які мають бути аргументовані.

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції Збірника про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакція Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Збірника редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Автори наукових статей зобов’язуються:

 • нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;
 • не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;
 • усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);
 • не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
 • не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;
 • забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;
 • подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);
 • правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;
 • гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у Збірнику наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК».

Редакція Збірника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються, у друкованих його виданнях, а також на сайті Збірника.

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування. Матеріали і статті не повертаються.