Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах

Автор(и)

  • Д. М. Лойко Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-26-32

Ключові слова:

національна економіка, конкурентоспроможність, індекс, інновації, чинники впливу, заходи

Анотація

У статті наведено результати досліджень щодо рівня конкурентоспроможності України на основі проведеного аналізу динаміки змін величини індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI) України за останні 10 років, зокрема за блоком «Інновації», аналізу динаміки надходження заявок та видачі патентів на об’єкти промислової власності в Україні за 2013-2017 рр., класифікації спеціальних установ, які становлять  інноваційну інфраструктуру національної економіки України, та аналізу ефективності їхньої діяльності. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки України на інноваційних засадах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. М. Лойко, Університет економіки та права «КРОК»

доцент, кандидат економічних наукдоцент кафедри національної економіки та фінансів,

Посилання

Алькема В. Г. Інноваційний розвиток держави: стан та напрями активізації / В. Г. Алькема ; ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. «Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики». – Харківський державний університет, 28.10.2016. – С. 12-16.

Національні фінанси // Підручник за редакцією д. ек. н., професора В. І. Грушка – К.: Університет економіки та права «КРОК». – 2017. – 660 с.

Лойко В. В. Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань / В. В. Лойко, Н. Є. Авдєєва // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – Випуск 1. – Том 2. – С. 54-58.

Петрова І. Л. Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки / Петрова І. Л., Вінтсі Дж. // Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – №47.

Тимошенко О. В. Конкурентоспроможність національної економіки: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Тимошенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2009. – С. 4-9.

Побережець О. В. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах глобалізації / О. В. Побережець, А. В. Макаревич // Ефективна економіка. – 2017. – № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/

The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org;

Agency of Europian Innovations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aei.org.ua/

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за 2016 рік. – К., 2017. – 48 с.

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за 2017 рік. – К., 2018. – 58 с.

The Wold Intellectual Property Organizatoin (WIPO) is the global forum for intellectual property services, policy, information and cooperation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Державна цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної інфраструктури». Постанова Кабінету Міністрів України № 447 від 14.05.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-п

Лойко В. В. Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко, О. М. Мулик // Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія / за ред. д.е.н. Лойко В. В. – Київ: КНУТД, 2015. – С. 5-25.

Izmaylov Y. Problems and prospects of international technology transfer between EU countries and Ukraine in the framework of implementation of the pan-European development strategy / Izmaylov Y., Slyusarenko K., Sheludiakova N. // PeriodyknaukowyakademiiPolonijnej/ – 2017. – 25 nr 6. – P. 53-65.

Downloads

Опубліковано

2018-10-30

Як цитувати

Лойко, Д. М. (2018). Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах. Вчені записки Університету «КРОК», (49), 26–32. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-26-32

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія