ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-86-93

Ключові слова:

підприємства, малі підприємства, прибуток, зайнятість, власний бізнес, податки, товари, послуги, бізнес, податкова ставка, кризові ситуації, безпека бізнесу, євроінтеграційні процеси

Анотація

У статті розглядаються теоретичні основи розвитку малого підприємництва в воєнного стану та євроінтеграційних процесів. Визначено, що до малого підприємництва належать підприємства з невеликим рівнем прибутком, невеликою кількістю працівників та обсягами виробництва чи реалізації продукції. До основних характеристик малого підприємства відносять: незначною кількістю працівників, які можуть працювати віддалено; невеликими обсягами виробленої чи реалізованої продукції; формування природнього (ринкового) конкурентного середовища,  можливість більш швидкого застосування технічних новинок, розробок, інноваційних чи технічних винаходів; більша мобільність бізнесу; можливість змінювати напрями виробництва або реалізації за короткі терміни; відносно невеликі обсяги початкового капіталу для початку діяльності. Визначено, що в сучасних економічних умовах на малий бізнес впливають зовнішні та внутрішні фактори, що значно вплинуло на: кількість малих підприємств; обсяги виробленої та реалізованої продукції; обсягів податкового надходження до бюджету від сплати податків; кількість зайнятих місць; обсяги використання національної сировини тощо. Теоретичною та практичною базою дослідження були дослідження вітчизняних вчених у сфері напрямів розвитку малого підприємництва в Україні враховуючи законодавчі, фінансові та споживацькі аспекти, аналітичні звіти та дані Інститут економічних досліджень та політичних ситуацій. Досліджено, що протягом 2017-2022 років відбулося значне скорочення кількості малих підприємств, що є наслідком військової агресії, значним виїздом та переміщенням населення за кордон, фізичною втратою бізнесу через обстріли. Також зменшилися обсяги працівників залучених до малого бізнесу. Визначено, що ключовими напрямами оптимізації розвитку малого підприємництва в Україні в умовах війни має бути: державно підтримка малого бізнесу; формування державних програм, грантових програм на міжнародному рівні, зменшення рівня податкового навантаження під час дії воєнного стану, зменшення кредитного відсотка на розвиток чи започаткування бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Шевченко, Львівський державний університет внутрішніх справ

К.е.н, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри фінансів та обліку, м. Львів

Марта Копитко, Львівський державний університет внутрішніх справ

Доктор економічних наук, професор, Львівський університет внутрішніх справ, Львів, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Безус А.М. Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні. Проблеми розвитку економіки в Україні. Вісник КНУТД. 2016. № 3 (99). С. 7-17

Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Регулювання економіки. 2018. № 3. С. 188–196.

Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: монографія / А. І. Бутенко, М. П. Войнаренко, В. І. Ляшенко та ін.; НАН України, Ін-т економіки промсті. Донецьк, 2019. 326 с.

Сімків Л.Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 3. С. 560-564.

Стешенко О. О. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2018. № 3(08). C. 82–88.

Стрілець В. Ю. Забезпечення розвитку малих підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2019. 457 с.

Господарський кодекс України № 436-VI від 16.01.2003 року. URL : https://docs.dtkt.ua/doc/1011.26.0?page=2#st55

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 2164-VIII від 05.10.2017 року. URL : https://docs.dtkt.ua/doc/1214.847.0

Державна служба статистики України. Статистична звітність підприємств. Офіційний сайт. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm

Інститут економічних досліджень та політичних ситуацій. Офіційний сайт. Дослідження економічної ситуації в Україні протягом 2022 року. URL : http://www.ier.com.ua/ua/publications/policy_briefing_series.

Mihus, I. (2023). The Main Trends in the Development of Industry 4.0 and its Impact on the Economic Security of the State: an International Aspect. Science Notes of KROK University, (1(69), 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-52-59

Mihus, I., & Koval, Y. (2021). Innovative Development of Enterprises in the Conditions of Digitalization of the Economy. Science Notes of KROK University, (2 (62), 159–165. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165.

Mihus, I., Gupta, S.G. (2023). The main trends of the development of the digital economy in the EU countries. The development of innovations and financial technology in the digital economy:monograph. OÜ Scientific Center of Innovative Research. 2023. 230p. PP. 23-41, DOI: https://doi.org/10.36690/DIFTDE-2023-23-41.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Шевченко, Н., & Копитко, М. (2023). ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 86–93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-86-93

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають