РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗНИЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-38-45

Ключові слова:

корупція, антикорупційні заходи, міжнародна співпраця, антикорупційна програма, війна, антикорупційні органи, відмивання грошей

Анотація

В сучасних умовах розвитку ринкових механізмів регулювання вітчизняної економіки, питання впливу негативних факторів є як ніколи актуальною. Окрім, військової агресії з сторони Росії, впровадження військового стану,  встановлення значної кількості вимушених обмежень щодо діяльності фізичних та юридичних осіб, негативний вплив здійснюють фактори, що пов’язані з корупцією, нелегальним збагаченням, рейдерством, приховуванням доходів або їх частини, відмиванням доходів, фінансування тероризму тощо. Така ситуація зумовлює розроблення напрямів щодо зменшення корупційних проявів, а також налагодження постійної співпраці з міжнародними організаціями щодо протидії корупції. Метою статті є визначення напрямів міжнародної співпраці у сфері запобігання проявів корупції в Україні, дослідження ефективності такої співпраці як одного з напрямів зниження рівня корупції та тіньової економіки враховуючи національні та міжнародні антикорупційні програми, міжнародний досвід боротьби з легалізацією доходів, відмиванням чи приховуванням прибутку. Теоретичною та практичною базою дослідження були дослідження вітчизняних вчених у сфері напрямів міжнародної співпраці у сфері подолання корупції, легалізації економіки, аналітичні звіти та дані Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України, показники та переваги співпраці міжнародних організацій. Стратегічно важливими країнами для України протягом  останніх років стали: Латвія, Німеччина, Польща, Чорногорія, Молдова, Литва. Найбільш активними організаціями щодо співпраці є: Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FAFT); Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки; Рада Європи (Комітет Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL)); Європейський Союз; Організація Об’єднаних Націй; Світовий банк; НАТО; Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ);Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); інші міжнародні організації у сфері фінансового моніторингу. Найбільш важливими напрямами співпраці вітчизняних та міжнародних організацій у сфері подолання корупції є: створення спільних проектів щодо протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму в Україні, розробка програм боротьби з відмиванням і приховуванням доходів, проведення спільних операцій щодо викриття схем фінансування тероризму, війни в Україні тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Шевченко, Львівський державний університет внутрішніх справ

К.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

Марта Копитко, Львівський державний університет внутрішніх справ

Доктор економічних наук, професор, Львівський університет внутрішніх справ, Львів, професор кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Олександр Захаров, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.е.н., професор, директор ННІ менеджменту безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ

Посилання

Глущенко О. О. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеген ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. К. : УБС НБУ, 2014. 386 с.

Лугіна Н.А., Левчишина В.В. Фінансовий моніторинг як засіб протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів. Юридичний науковий електронний журнал. № 2, 2021 С. 98-106.

Шевченко Н., Копитко М., Мігус І. Напрями зниження рівня корупції в Україні в умовах кризових явищ та підвищення необхідності легалізації доходів. Вчені записки Університету «КРОК» №1 (69), 2023. С. 21-28

Куришко, О. О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні. Фінансовий простір. 2013. № 2 (10). C. 8–15.

Рекуненко, І.І. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 1. С. 104-117.

Державна служба фінансового моніторингу України. Офіційний сайт. Статистичні дані та фінансова звітність. URL: https://fiu.gov.ua/

Національне агентство з питань запобігання корупції. Офіційний сайт. Річні звіти агентства. URL: https://nazk.gov.ua/uk/doslidzhennya-koruptsiyi/ (дата доступу 07.09.2023).

Національне антикорупційне бюро України. Офіційний сайт. URL: https://nabu.gov.ua/ (дата доступу 07.09.2023).

Трансперенсі Інтернешнл Україна. Офіційний сайт. Рівень корупції в Україні. URL : https://ti-ukraine.org/ (дата доступу 07.09.2023).

Шевченко, Н., Копитко, М., & Мігус, І. (2023). НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА ПІДВИЩЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 21–28. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-21-28.

Kopytko M., Vinichuk M., Guk O., Shenderivska L., Mokhonko H. Financial Stability as a Factor of Ensuring Sustainable Development of Ukraine’s Economy in the Conditions of Globalization, 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9922978 https://ieeexplore.ieee.org/document/9922978

Kopytko M., Grabar N., Storozhuk O., Borutska Y., Doroshenko T. Influence of Negative Factors of War: Economic, Legal, Regional and Environmental Aspects. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No.6. pp. 13-18. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.3

Акімова, Л. М., Акімов, О. О., Мігус, І. П., Коваль, Я. С., & Дмитренко, В. І. (2021). Удосконалення методологічного підходу до оцінювання впливу державного управління на забезпечення економічної безпеки держави. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(35), 180–190. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221969

O. Y. Korystin, I. P. Mihus, N. P. Svyrydiuk, Ya. O. Likhovitskyy, & О. M. Mitina. (2021). Money laundering: macroeconomic assessment methods and current trend in Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(32), 341–350. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200865.

Luidmila Shemayeva, Dmytro Hladkykh, Iryna Mihus, Andrii Onofriichuk, Vitalii Onofriichuk (2021) Informational and Methodological Approach to Ensuring the Economic Security of the State in the Banking Sphere. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021.https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.66.

Farouq Ahmad Faleh Alazzam, & Rasha Bashar Ismail Al sabbagh. (2021). The importance of non-tariff barriers in regulating international trade relations. Public Administration and Law Review, (1), 92–104. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-1-92.

Alshunnaq, M. F., Alsabbagh, R. B. I., & Alazzam, F. A. F. (2021). Legal protection of intellectual property rights under jordanian legislation and international agreements. Public Administration and Law Review, (3), 18–32. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-3-18.

Alazzam, F. (2022). Comparative analysis of corporate governance models. Economics, Finance and Management Review, (2), 56–69. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-56.

Al Azzam, F.A.F., Alshunnaq, M.F.N., Lesko, N., Lukianova, H., Smotrych, D. (2022). The main threats in the practice of a lawyer to ensure environmental safety in the context of COVID-19. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 3, pp. 387-393. https://doi.org/10.18280/ijsse.120313.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Шевченко, Н., Копитко, М., & Захаров, О. (2023). РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗНИЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 38–45. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-38-45

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають