ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ВИМУШЕНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ, СПРИЧИНЕНОЇ ВІЙНОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕСАМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-83-92

Ключові слова:

антикризове управління, кризовий стан, міграція, міграційні потоки, система антикризового управління підприємством, вимушена трудова міграція населення, трудові ресурси, робоча сила, економічна безпека підприємства, суб’єкти господарської діяльності, зайнятість, безробіття, євроінтеграція

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей антикризового управління підприємством в умовах невизначеності та посилення впливу вимушеної трудової міграції населення, спричиненої війною російської федерації проти України, та виявлення основних проблем його забезпечення в умовах євроінтеграції. У статті визначено сутність антикризового управління підприємством та вимушеної трудової міграції населення, досліджено особливості та виявлено основні проблеми антикризового управління підприємством під впливом сучасних чинників невизначеності, нестабільності та війни росії проти України, внаслідок чого активізувалися процеси вимушеної трудової міграції населення. Встановлено, що сутність антикризового управління проявляється у реалізації комплексу спеціальних заходів, спрямованих на запобігання, попередження та протидію кризовим ситуаціям, які виникають на підприємстві та обумовлені дестабілізуючим впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. З’ясовано, що вимушена трудова міграція чинить вагомий дестабілізуючий вплив на діяльність підприємств та розбалансовує механізми управління ними. Доведено неконтрольованість процесів вимушеної трудової міграції в період воєнного протистояння збройній агресії росії проти України та інтенсифікацію хаотичного переміщення населення в умовах небезпеки для його життя і здоров’я. Виявлено значний деструктивний вплив вимушеної трудової міграції на функціонування бізнесу в Україні та на діяльність підприємств різних форм власності. Доведено необхідність формування комплексу антикризових заходів, спрямованих на вирішення проблем вимушеної трудової міграції, залучення висококваліфікованих працівників та зниження ризиків фінансово-господарської діяльності підприємств. Запропоновано основні напрямки удосконалення антикризового управління підприємством в умовах невизначеності та посилення впливу вимушеної трудової міграції населення. З метою мінімізації ризиків посилення вимушеної трудової міграції обґрунтовано необхідність: перегляду та удосконалення механізмів регулювання ринку праці та попередження виїзду висококваліфікованих працівників за межі України; стимулювання економічної активності підприємств та залучення ними інновацій; зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання в період війни; удосконалення міграційної політики; забезпечення протидії нелегальній зайнятості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марія Вінічук, Львівський державний університет внутрішніх справ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки Інституту управління, психології та безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

Олександр Захаров, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

К.е.н., професор, директор ННІ менеджменту безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ

Посилання

Копитко М.І., Вінічук М.В. Антикризове управління енергетичними підприємствами в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2023. Вип. 2. С. 26–35. URL: DOI: https://doi.org/10.32782/2311-844X/2023-2-4.

Копитко М.І., Вінічук М.В. Конкурентоспроможність підприємств в умовах глобального інноваційного розвитку економіки. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 3(67). С. 62–68. URL: DOI:10.31732/2663-2209-2022-67-62-68.

Ватченко Б.С., Шаранов Р.С. Антикризове управління підприємством в умовах війни. Економічний простір. 2022. № 182. С. 38–43. URL: DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-5.

Білик В.М. Сутність антикризового управління підприємствами та основні принципи його реалізації в сучасних умовах війни в Україні. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 листопада 2023 р.). Львів: НУ «Львівська політехніка». 2023. 194 с. С. 18–19. URL: https://shorturl.at/sBX47.

Комарницька Г.О., Ястремська Н.М., Павленко Н.В. Вимушена міграція та її вплив на ринок праці в Україні. Наукові перспективи. 2022. № 6(24). С. 306–319. URL: DOI:10.52058/2708-7530-2022-6(24)-306-319.

Боброва Д., Дон О. Міжнародна трудова міграція та її вплив на ринок праці України в умовах військової агресії РФ. Галицький економічний вісник. 2023. № 3(82). С. 216–226. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.216.

Tsymbaliuk M., Blikhar M., Sirant M., Vinichuk M., Stetsyuk N. Economic and Legal regulation of International Migration: Financial and Economic Cooperation of Countries under military factors. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2023. Vol. 6(53). P. 552–559. URL: DOI:10.55643/fcaptp.6.53.2023.4246.

Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні: аналітична довідка за ред. В. Потапенка. К.: НІСД, 2023. 33 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-01/ad_mihratsia_gotove_03_01_2023.pdf.

Nearly 5 million jobs have been lost in Ukraine since the start of the Russian aggression, says ILO. 2022. International Labor Organization. URL: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844625/lang--en/index.htm.

Migration and migrant population statistics. Eurostat Statistics Explained. 2023. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics.

Звіт про внутрішнє переміщення населення в Україні за 2023 рік. Міжнародна організація з міграції. URL: https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R14_Displacement_ENG-UKR.pdf?iframe=true.

Опендатабот: У 2,7 разів менше компаній закривається у 2023 році. URL: https://opendatabot.ua/analytics/bankrupts-and-closed-companies-2023.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Вінічук, М., & Захаров, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ВИМУШЕНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ, СПРИЧИНЕНОЇ ВІЙНОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕСАМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 83–92. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-83-92

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування