УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-83-92

Ключові слова:

якість, якість продукції, якість фармацевтичної продукції, конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність фармацевтичної компанії, міжнародна конкурентоспроможність фармацевтичної компанії, система управління міжнародною конкурентоспроможністю фармацевтичної компанії, система управління якістю фармацевтичної компанії

Анотація

В статті розглянуто альтернативні погляди науковців щодо сутності категорій якість, якість продукції, якість фармацевтичної продукції, конкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність фармацевтичної компанії. Проаналізовано наукову проблематику та сучасні підходи до розуміння цих категорій. Встановлено причинно-наслідковий зв'язок між цими категоріями. Розкрито складові проблеми управління якістю продукції в аспекті забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної компанії. Виявлено особливості конкурентоспроможності на міжнародному ринку фармацевтичних компаній, що спеціалізуються на випуску генериків. Ідентифіковано основні чинники, які впливають на конкурентну позицію фармацевтичної компанії на міжнародному ринку, що спеціалізується на виробництві лікарських засобів. З позиції системного підходу сформовано авторське бачення декомпозиції складників системи управління міжнародною конкурентоспроможністю фармацевтичної компанії. Обгрунтовано склад її підсистем та визначено їх цілі й завдання, встановлено зв'язок між ними. Доведено, що до складу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю входить ряд підсистем, а саме: підсистема стратегічного планування, маркетингова підсистема, операційна підсистема, підсистема управління якістю та ресурсна підсистема. Підсистема управління якістю є важливим складником системи управління міжнародною конкурентоспроможністю і її інтеграція з іншими  підсистемами цієї системи дозволяє збалансувати можливості щодо зайняття фармацевтичною компанією належної конкурентної позиції на міжнародному ринку та здатністю забезпечити відповідний рівень якості фармацевтичної продукції для її досягнення. В статті визначено склад елементів підсистеми управління якістю та розкрито їх цілі й завдання. Основними в підсистемі управління якістю авторами визначено такі елементи: стратегія та політика якості, управління змінами, організаційна структура і відповідальність, керівництво, контроль та аудит якості, розвиток персоналу, внутрішній аудит, управління ризиками і управління документацією.  Продемонстровано взаємозв’язок між окремими елементами підсистеми управління якістю фармацевтичних компаній, що спеціалізуються на випуску генериків на міжнародному  ринку. Доведено, що підсистема управління якістю містить механізм координації з іншими підсистемами системи управління міжнародною конкурентоспроможністю фармацевтичної компанії і є важливим інструментом її конкурентної боротьби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віктор Алькема, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Олександр Cумець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,  Київ

Посилання

Anisimova L. Suchasni problemy vprovadzhennia system upravlinnia yakistiu v korporatsiiakh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2012. Vyp. 137. S. 12-16URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/137_3.pdf

Bachennia 2020: Plan dii u sferi rozvytku farmatsevtychnoho sektoru v Ukraini. URL:https://chamber.ua/ua/news/bachennya-2020-plan-dij-u-sferi-rozvitku-farmaczevtichnogo-sektoru-v-ukraini/

Berdar M.M. Stratehii konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstv farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. 2014. №1 (28).S. 346-358.

Voitko S.V., Korolova S.H. Ekonomichnyi ohliad sytuatsii na svitovomu rynku farmatsevtychnoi produktsii pid vplyvom karantynnykh obmezhen covid-19. Efektyvna ekonomika. 2021. №11.http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/17.pdf

Hetman O.O. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva na zasadakh marketynhu : monohrafiia. Dnipropetrovsk: DDFA, 2020. 208 s.

Hliebova A.O., Karchevskyi B.O. Systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvi v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. № 8. S. 352–356. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Elhuviri Kh. Vplyv yakosti produktsii na mizhnarodnu konkurentospromozhnist vitchyznianykh kompanii farmatsevtychnoi haluzi. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2021. № 4 (28). S. 136-143

Elhuviri Kh. Systema upravlinnia yakistiu produktsii ta napriamky pidvyshchennia mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti natsionalnykh farmatsevtychnykh kompanii Ukrainy. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii. 2022.№7(9). S.148-158

Zakon Ukrainy «Pro likarski zasoby» (№2469-IH). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-20#Text

Kostiuk H.V., Kovalenko A.V. Konkurentospromozhnist farmatsevtychnoi promyslovosti Ukrainy. Efektyvna ekonomika. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2547

Krasniak O. P., Mytsyk V. O. Konkurentospromozhnist i konkurentni perevahy pidpryiemstva v suchasnykh rynkovykh umovakh. Efektyvna ekonomika. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383 (data zvernennya: 15.04.2023).

Kuzminskyi N.L., Misiailo O.V. Osnovni tendentsii rozvytku farmatsevtychnoho rynku v Ukraini. Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2018. Vypusk 6 (17). S. 787-791. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/138.pdf

Kutsyk V.I., Maiboroda Yu.O. Osoblyvosti farmatsevtychnoi promyslovosti v Ukraini ta za yii mezhamy. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2020. № 61.S. 74-77.

Luzan I.V., Lutsenko I. S. Systema upravlinnia yakistiu yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh. 2012. Vyp. 6. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-7.pdf

Marketynh u farmatsii : navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykh zaniat dlia studentiv I-farmatsevtychnoho fakultetu spetsialnosti «Farmatsiia» / V. O. Demchenko, N. O. Tkachenko, N. M. Chervonenko, T. P. Zarichna. Vyd. 2, dooprats. i dopov. Zaporizhzhia: ZDMU, 2017. 123 s.

Natsionalnyi standart Ukrainy ISO 9000:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk. Kyiv: DP «UkrNDNTs», 2016. 49 s. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf

Menedzhment ta marketynh u farmatsii: navchalno-metodychnyi posibnyk / uklad. O.H. Chyrva, O. V. Harmatiuk; MON Ukrainy, Umanskyi derzhavnyi ped. un-t imeni Pavla Tychyny. Uman: Vizavi, 2018. 217 s.

Metodychni pidkhody do formuvannia systemy upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv u hlobalizovanii ekonomitsi / M.A. Yokhna, H.O. Sokoliuk. Ekonomika rozvytku. 2011. № 4. S. 81-85.

Metodolohichni pidkhody do rozrobky intehrovanoi systemy upravlinnia yakistiu na farmatsevtychnomu vyrobnytstvi likarskykh zasobiv iz produktsii in bulk / O. P. Baula, O. O. Salii, O. O. Shevchenko, T. A. Palchevska, T. O. Shevchenko. Fizyko-orhanichna khimiia, farmakolohiia ta farmatsevtychna tekhnolohiia biolohichno aktyvnykh rechovyn : zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. A. F. Popova. Kyiv : KNUTD, 2021. Vyp. 3. S. 303-314.

Moroz S.H. Vyznachennia konkurentnoho polozhennia pidpryiemstva na farmatsevtychnomu rynku. BIZNESINFORM.2015. № 3. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-3_0-pages-298_303.pdf

Ohliad farmatsevtychnoho rynku za pidsumkamy 2022 r. URL: https://www.apteka.ua/article/580346

Oliinyk Ye. O., Oliinyk A. S., Pylypchenko O. H., Puhin O. S. Upravlinnia yakistiu produktsii: sutnist, pryntsypy, osnovni pidkhody. Ahrosvit. 2019. № 23. S. 79–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.79

Pashkov V.M. Problemy zabezpechennia konkurentospromozhnosti farmatsevtychnoi produktsii v umovakh hlobalizatsii. Ekonomichna teoriia ta pravo. 2015. №1 (20). S. 141-150.

Prodius O. Upravlinnia yakistiu yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. 2017. Vyp. 18. S.89-93.

Rohulia O.Iu., Lozenko V.A. Nauchno-teoretycheskye podkhodы k yssledovanyiu konkurentosposobnosty farmatsevtycheskykh proyzvodstvennыkh predpryiatyi. Vestnyk KazNMU. 2013. №5 (3). S. 155-156.

Salikhova O., Honcharenko D. Vysokotekhnolohichne farmatsevtychne vyrobnytstvo v Ukraini: vyklyky yevrointehratsii. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. Seriia. Ekonomichni nauky. 2021. № 5. S. 128-154. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)08

Systemy upravlinnia yakistiu. Zahalni vymohy (ISO 9001:2015, IDT): DSTU ISO 9001:2015. [Na zaminu DSTU ISO 9001:2009; chynnyi vid 2016–07–01]. Kyiv: DP «UkrNDNTs»,2016. 24 s.

Sumets, O. M. G. Alkema, V. G. Zabespechenja konkurentospromozhnosti farmatsevtychnoi kompaniji cherez funkzional managementy klinichnukh doclidgen [Economic growth through increasing the efficiency of quality management in the conditions of international competitiveness of the enterprise]. Aktualni problemy v suchasnii nautsi. 5(11), 63-74 [in Ukrainian].

Tarasova O.V., Levytska O.V. Suchasni kontseptsii upravlinnia yakistiu produktsii. Ekonomika kharchovoi promyslovosti. 2010. № 1. S.24-27. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19494/05-Tarasova.pdf

Ubohov Serhii H., Trokhymchuk Viktor V., Todorova Violetta I., Zahoriy Volodymyr A. Process model of the pharmaceutical integrated management systems. Wiadomości Lekarskie. 2019. Tom. 72, № 2. S. 201-208.

Shamanska O.I. Systema upravlinnia yakistiu yak nevidiemna skladova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. 2014. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3363

Shevchenko L.S. Konkurentospromozhnist biznesu (pidpryiemstva): navch.posib. u pytanniakh i vidpovidiakh. Kharkiv: Pravo, 2022. 312s.

Shevchuk P.O., Derhaliuk B.V. Perspektyvy rozvytku pidpryiemstv farmatsevtychnoi promyslovosti v Ukraini. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. Vypusk38. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-69

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Алькема, В., & Cумець О. (2023). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 83–92. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-83-92

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування