ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • В.Г. Алькема ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.С. Кириченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227

Ключові слова:

публічно-приватне партнерство, промисловість, інвестиційне забезпечення, інноваційний розвиток, механізми венчурного фінансування, Індустрія 4.0.

Анотація

У статті досліджено перспективи  впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості. Метою статті є дослідження перспектив впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості. Визначено провідну роль держави, яка створює передумови, формує нормативно-правовий та інституційний базис  на засадах якого відбувається впровадження публічно-приватного партнерства і забезпечується успішна реалізація спільних програм.  Розроблено механізм формування інституційного базису впровадження публічно-приватного партнерства , що є  ефективним механізмом  залучення до  процесів взаємодії та інвестиційних процесів суспільства, громад і громадян країни. Виявлено необхідність одночасної комплексної реалізації значної  кількості державних цільових програм, та безпосередньо інноваційно-інвестиційних проектів модернізації що потребує залучення та акумулювання значних обсягів фінансових інвестиційних ресурсів і не може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, чи окремих промислових підприємств. Визначено, що механізм формування інституційного базису впровадження публічно-приватного партнерства, із визначенням основних принципів його формування та дії, суб’єктів-учасників, їх функцій в спільних діях, дає можливість сформувати в країні поле взаємодії суспільства, держави, наукових, фінансових інститутів, промисловості, бізнесу і забезпечить реалізацію цільових державних проектів та програм модернізації промисловості  із залученням та цільовим спрямуванням  як зовнішніх так і внутрішніх  інвестиційний, інноваційних, фінансових, матеріальних  ресурсів. Визначено основні принципи механізму формування інституційного базису впровадження публічно-приватного партнерства:  узгодженості інтересів держави та приватних партнерів; верховенства  права, стратегічної цільової орієнтованості, інформаційної відкритості і прозорості, пріоритетності суспільних інтересів, соціальної відповідальності бізнесу, ефективності бюджетних витрат забезпечення вищої ефективності діяльності, забезпечення державного контролю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

О.С. Кириченко , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

 

Посилання

Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. Москва : Наука, 2005. 315 с.

Головінов О. М. Механізм приватно-державного партнерства. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Випуск 34–3 (138). 2008. С. 10–16

Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства. Київ : ФОП Москаленко, 2011. 140 с.

Джусов О. А. Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2009. 278 с.

Зайдель М. І. Публічно-приватне партнерство: європейський досвід та українські реалії. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. 2012. №. 20. С. 152-158

Кузьмін О. Є., Літвін І. В. Венчурні організації в машинобудування: види та тенденції розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. №1(91). С.126-135

Куліков А. І. Аналіз зарубіжного досвіду механізмів реалізації державно-приватного партнерства. Держава та регіон. 2012. №2. С. 20-28.

Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. C. 48

Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України: монографія. Київ : КНЕУ, 2000. 172 с.

Устименко В., Джабраілов Р. Проблеми та перспективи впровадження державно-приватного партнерства у відносини у сфері господарювання. Схід. 2011. Вип. 1 (108). С. 175-178

Циганкова М. О. Ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу. Економіка і прогнозування. 2006. Вип. 2. С. 101–116.

Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора. Мир перемен. 2004. Вип. 2. С. 13.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Алькема, В., & Кириченко , О. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 219–227. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають