СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У МЕНЕДЖМЕНТІ ДАНИХ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-115-122

Ключові слова:

менеджмент, клінічні дослідження, технологія блокчейн, управління даними, соціально-економічні аспекти, економічна доцільність

Анотація

В статті розглянуто технологію блокчейн, яка є одним із видів технології розподіленого реєстру, і на цей момент часу має реальні перспективи для застосування в медичній сфері, зокрема і для управління масивами даних у клінічних дослідженнях. Розкрито сутність наявної на цей момент часу дискусії серед медичних менеджерів та інших працівників щодо доцільності впровадження технології блокчейн в клінічні дослідження. Для вирішення цього питання автори виконали ґрунтовний аналіз соціальних і економічних аспектів застосування технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень. У результаті проведеного аналізу чисельної кількості наукових публікацій встановлено і систематизовано соціальні ефекти від використання технології блокчейн в управлінні даними клінічних досліджень. У статті доведено, що соціальний ефект від використання технології блокчейн в управлінні даними клінічних досліджень безумовно є суттєвим. Цей фактор однозначно свідчить про необхідність використання вказаної технології в практиці виконання клінічних досліджень. Автори доводять важливість для контрактно-дослідницької організації, фармацевтичної компанії, закладу охорони здоров’я чи іншого суб’єкту, в якому виконується клінічне дослідження, врахування економічного складника використання технології блокчейн для управління масивами даних у процесі виконання клінічних досліджень. То ж, для остаточного рішення щодо прийняття на озброєння технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень в статті розглянуто і підхід до врахування економічного аспекту. Для визначення економічного ефекту від запровадження технології блокчейн запропонована методика розрахунку. Відповідно до цієї методики ефект від застосування технології блокчейн залежить від: частки записів про хворобу і лікування пацієнта (дослідження препарату), що конфліктують, і які вимагають узгодження; відсотка зменшення витрат на оформлення одного умовного запису в медичну картку пацієнта. Вказано, що прогнозна оцінка ефекту для медичної установи залежить від конкретного блокчейн-рішення. На умовному прикладі в статті показано доцільність застосування запропонованої методики визначення економічного ефекту від застосування технології блокчейн в управління даними клінічних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Cумець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,  Київ

Віктор Алькема, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Посилання

Вlockchain-tekhnologii v medytsyni: pliusy I yak vprovadyty v Ukraini [Blockchain technologies in medicine: advantages and how to implement in Ukraine]. URL: https://novilidery.com/news/blokcheyn-tekhnologii-v-medicini-plyusi-i-yak-vprovaditi-v-ukraini [in Ukrainian].

Вlockchain v medytsyni [Blockchain in medicine]. URL: https://blog.whitebit.com/uk/blockchain-in-medicine/ [in Ukrainian].

Маiushenko, I. Yu., Goncharova, Yu.Yu. (2020). Zastosuvannia tekhnologii вlockchain u rozvytku medychnykh tekhnologii [Application of blockchain technology in the development of medical technologies]. Маtеmаtychnі mеtоdy, mоdеlі tа іnfоrmаtsіinі tеkhnоlоgii v еkоnоmіtsі. Vyp. 44. S. 233-238 [in Ukrainian].

Pаshkоv, V. М. (2018). Вlockchain v systemi оkhоrоni zdоrоvia: problemy pravovogo zabezpechennia [Blockchain in the healthcare system: issues of legal support]. Меdychnе pravo. № 2 (22). S. 32-40 [in Ukrainian].

Tekhnologii nа zdоrоvia: yak mоzhnа poiednaty mеdytsynu tа вlockchain [Technologies for health: how you can combine medicine and blockchain]. URL: https://mind.ua/openmind/20241470-tehnologiyi-na-zdorovya-yak-mozhna-poednati-medicinu-ta-blokchejn [in Ukrainian].

Prognoznyi analiz perspektyvnoi tekhnologii: vykorystannia metodyky Total Economic Impact™ (Sukupnyi ekonomichnyi efekt) dlia analizu IBM Blockchain [Predictive analysis of a promising technology: using the Total Economic Impact™ methodology to analyze the IBM Blockchain]. URL : https://www.ibm.com/downloads/cas/PKWYAW9B [in Ukrainian].

Sumets, O. M., Kozureva, O. V., Dobrova, B. E., Zoidze, D. R., Kolyada, T. A., Mikolenko, O. P., Ozarovskaya, A. V. & Strapchuk, S. I. (2020). Clinical research management (managerial aspect of higher education training) [Menedzhment klinichnyx doslidzhen (upravlinskyy aspect pidgotovky zdobyvachiv vushchoyi osvity)]. O. M. Sumеts (Ed.). Kharkiv : Ukraine [in Ukrainian].

Sumets, O. M. (2020). SMART-richennia v logistytsi, rozdribnii torgivli, silskomu gospodarstvi, okhoroni zdorovia [SMART solutions in logistics, retail trade, agriculture, health care]. Logistika: problemy i richennia : mijnarodnyi naukovo-praktychnyi jurnal/. # 2(87). PP. 40-47 [in Ukrainian].

Sumets, O. M. (2020). Теkhnologiia blockchain u меdytsynі: yak vyznachyty ekonomichnui efekt vid yii vykorystsnnia [Blockchain technology in medicine: how to determine the economic effect of its use]. Logistika: problemy i richennia : mijnarodnyi naukovo-praktychnyi jurnal/. # 4(89). PP. 24-27 [in Ukrainian].

Sumets, O. M. (2023). Menedzhment klinichnykh doslidzhen [Management of clinical research]. Kyiv : Universytet ekonomiky i prava «KROK» [in Ukrainian].

Dubovitskaya, A., et al. (2017). Secure and trustable electronic medical records sharing using blockchain. In: AMIA Annual Symposium Proceedings. American Medical Informatics Association. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC5977675/ [in English].

David, J. Fong. (2018). Block-chain and Its Potential Impact to Healthcare and Pharmacy. Wolters Kluwer. Tuesday. URL: http://www.wolterskluwercdi.com/blog/ block-chain-potential-impacts/ [in English].

How Block-chain Can Reduce Waste for Pharmaceutical Companies. Finance magnates. Tuesday. (2018). URL: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/ block-chain-can-reduce-waste-pharmaceutical-companies/ [in English].

Block-chain Tech Could Track Pharmacy Supply Chain. (2017). Drug Topics. Nov 9. URL: http://www.drugtopics.com/latest/block-chain-tech-could-track-pharmacy-supply-chain [in English].

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Cумець О., & Алькема, В. (2023). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У МЕНЕДЖМЕНТІ ДАНИХ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 115–122. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-115-122

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування