ОСНОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • М.І. Копитко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Ю.І. Ільків Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-195-201

Ключові слова:

управління підприємством, безпекова діяльність, управлінська технологія, ризики, загрози, інтереси

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена тим, що успіхів у бізнесі можна досягнути лише за правильного організування процесу подолання негативних чинників впливу із зовнішннього та внутрішнього середовищ, що є безпосереднім завданням процесу забезпечення безпеки. Основною ціллю дослідження є формулювання розуміння безпекової діяльності як однієї із технологій управління на підприємстві з обґрунтуванням її моделі та особливостей. З метою зниження рівня впливу загроз на діяльність підприємства необхідно здійснювати цілеспрямований управлінський вплив і використовувати відповідні технології управління. Завдяки використанню технологій управління підприємство має змогу отримати інтегральний ефект, що сприяє забезпеченню організаційного порядку та раціоналізації процесу управління (його етапів та процедур), рівномірного розподілу повноважень та відповідальності між працівниками та управлінським персоналом, ефективного процесу прийняття рішень від найнижчого до найвищого рівнів управління. На основі цього запропоновано авторський підхід до розуміння безпекової діяльності як діяльності щодо забезпечення можливості максимально ефективного використання доступних ресурсів з метою захисту власних інтересів від впливу загроз внутрішнього і зовнішнього середовищ, а також адаптації до існуючих умов з мінімальними втратами. Саме таке формулювання дозволяє відобразити безпекову діяльність з точки зору технології управління. Побудовано модель безпекової діяльності на підприємстві. Визначено складоові безпекової діяльності підприємства: матеріально-технічна, інформаційна, кадрова, документально-нормативну. Сформовано перелік завдань безпекової діяльності на підприємстві. Сформовано перелік  принципів, які виступатимуть основою для здійснення безпекової діяльності на підприємстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.І. Копитко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

Ю.І. Ільків, Львівський державний університет внутрішніх справ

aспірантка

Посилання

Кузнецова І. Визначення сутності дефініції «технологія управління». Вісник КНТЕУ, 2009. № 1. С. 55-62.

Особенности и характер действия угроз экономической безопасности в различных сферах экономики. URL: https://studme.org/126475/ekonomika/osobennosti_harakter_deystviya_ugroz_ekonomicheskoy_bezopasnosti_razlichnyh_sferah_ekonomiki.

Основные виды технологий, используемых менеджерами. URL : https://textbooks.studio/uchebnik-menedjment/osnovnyie-vidyi-tehnologiy-ispolzuemyih.html.

Технології соціального управління. URL: http://studies.in.ua/ru/politicheskiy-menedzhment-shpargalki/2568-tehnologyi-socalnogo-upravlnnya.html.

Третьякова Е. П. Технологии управления как способ формализации организационных процессов. Вестник ИрГТУ. 2013. №2 (73). С. 206-211.

Копитко М. І., Прихідько С. М. Специфіка використання технологій управління у процесі діяльності приватних охоронних структур. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. Вип. 49. С. 74-77.

Франчук В. І., Пригунов П. Я., Мельник С.І. Безпекова діяльність: системний підхід. Науковий вісник ЛьвДУВС. 2017. № 1. С. 154–163.

Молдаванцев А. А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия. URL: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1603/12.html.

Henry J. P. Making the technology-strategy connection. International Review of Strategic Management. Chichester, Wiley, 1990. 210 р.

Экономическая безопасность бизнеса: что, где и с кем? URL: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=755.

Антикризове управління підприємством. URL: https://library.if.ua/book/60/4238.html.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Копитко, М., & Ільків, Ю. (2020). ОСНОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 195–201. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-195-201

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають