АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Автор(и)

  • М.І. Копитко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Г.В. Миськів Національний університет «Львівська політехніка»
  • М.В. Вінічук Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-33-39

Ключові слова:

фінансові злочини, економіко-математичні методи, модель, економічний розвиток, економічний аналіз

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладних засад щодо аналізу стану та проблем використання економіко-математичних методів та моделей в дослідженні фінансових злочинів та оцінювання їх впливу на рівень фінансової злочинності України. Поява значних дестабілізуючих чинників розвитку світових фінансово-економічних відносин зумовили нестабільність національної економіки та значні деструктивні зміни суспільно-політичного характеру. Дестабілізація більшості процесів та явищ зумовила необхідність пошуку нових шляхів та методів ведення господарської діяльності поза офіційним сектором економіки. Як наслідок, інтенсифікувалися процеси тінізації економіки та акумуляції значних обсягів нелегально одержаних капіталів, що потребують узаконення та залучення в офіційний обіг. Зважаючи на окреслені тенденції поглибилися процеси легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та активізувалася фінансова злочинність. У статті визначено сутність та особливості фінансової злочинності в Україні, проаналізовано динаміку фінансової злочинності та окреслено її вплив на рівень якості життя населення. Встановлено, що визначення обсягів фінансових злочині є достатньо проблематичним завданням, оскільки офіційною статистикою такі злочини не фіксуються, а факти їх вчинення важко довести. Обґрунтовано доцільність застосування при оцінюванні обсягів фінансової злочинності економіко-математичних методів та моделей, зокрема, кореляційно-регресійного аналізу, нелінійного програмування за моделлю Хорла та методів прогнозування. Доведено важливість дослідження впливу факторів на основні показники, що характеризують стан і тенденції фінансових злочинів в Україні. За допомогою економіко-математичних методів та моделей охарактеризовано взаємозв’язок та взаємовплив фінансових злочинів на рівень якості життя населення, що доводить актуальність таких досліджень в подальшому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.І. Копитко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

Г.В. Миськів, Національний університет «Львівська політехніка»

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики

М.В. Вінічук, Львівський державний університет внутрішніх справ

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

The research was carried out within the framework of funding by Polish Academy of Sciences (PAS) and the National Academy of Sciences of the United States (2022)

Посилання

Лотфі Заде Нечітка множина. Вікіпедія – вільна енциклопедія. 2022. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Янковий О. Г. Багатомірний аналіз в системі Statistica : монографія. Одеса: Оптиум, 2001. 216 с.

Янковий О. Г. Латентні ознаки в економіці: монографія. Одеса: Атлант, 2015. 168 с.

Руденко В. Математична статистика : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 304 с.

Гуран І. Й., Гутік О. В. Математика для економістів-міжнародників: підручник. Київ : Знання, 2008. 388 с.

Копитко М. І., Вінічук М. В., Верескля М. Р. Економіко-математичні методи та моделі в системі зміцнення соціальної компоненти економічної безпеки України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2017. №2 (23). С. 302–312

Авдійський В. І. Тіньова економіка і економічна безпека держави: навчальний посібник. Москва .: Альфа-М, 2010. 496 с.

Варналій З. С., Жаліло Я. А. та Флейчук М. І. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: монографія. Київ : НІСД, 2006. 576 с.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2016–2020 рр. Офіційна сторінка Офісу Генерального Прокурора України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=114140&libid=100820#.

Quality of Life Index by Country, 2012–2021. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021&msclkid=7b13595fbbf011ecb1b0caa38c0ba637

Тіньова економіка: загальні тенденції січень–вересень 2021 року: аналітична записка Міністерства економіки України. Київ, 2022. 14 с. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki&showArchive=true.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Копитко, М., Миськів, Г., & Вінічук, М. (2022). АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 33–39. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-33-39

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають