ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Д.А. Заверуха Львівський державний університет внутрішніх справ
  • М.І. Копитко Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-19-24

Ключові слова:

безпека, економічна безпека, аналіз, глобалізація, економічна система

Анотація

Метою статті є характеристика основних аспектів сутності економічної безпеки. Проблеми дослідження ключових аспектів сутності економічної безпеки, було увагою багатьох вчених, попри це, питання визначення  і дослідження нових поглядів щодо сутності економічної безпеки досі залишається актуальним. Це і обумовило вибір тематики. Доведено важливість дослідження сутнісних характеристик економічної безпеки і її місця в системі в умовах глобалізації. Визначено, що сьогодні, стабільний розвиток людської цивілізації нерозривно пов'язаний з потребою у забезпеченні безпеки як на рівні всієї держави, так і на рівні окремого індивіда. Проведено історичний аналіз розвитку поняття безпеки. Визначено, що поняття «безпека» слід трактувати як стан захищеності від реальних та потенційних небезпек, загроз та ризиків, а також як стан, при якому в повній мірі забезпечується можливість вільного існування та розвитку. Встановлено, що поняття «економічна безпека» слід трактувати як стан економічної системи, при якому вона здатна до розвитку та має ресурси та можливості протидіяти існуючим та потенційним ризикам, загрозам та небезпекам. За результатами проведеного дослідження, визначено, що економічна політика чинить в значній мірі опосередкований вплив на економічну безпеку. Слід звернути увагу, що загроза економічному зростанню може виникнути з різних зовнішніх і внутрішніх джерел. Економічна безпека країни має ієрархічну (особистість, держава, суспільство) та багатокомпонентну структуру. Охарактеризовано, що економічна безпека досягається за рахунок створення системи, в якій бізнес і політика віддалені один від одного, що дозволяє бізнесу керуватися економічним співтовариством, максимізуючи свій прибуток. Економічна безпека - важлива складова безпеки країни. Таке сприйняття підвищує важливість безпеки на всіх рівнях, особливо в сфері економіки, підкреслюючи ризики та невизначеність. Саме тому актуальним в подальшому буде приділити увагу детальному дослідженню усіх аспектів і характеризації кожного елемента економічної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Д.А. Заверуха, Львівський державний університет внутрішніх справ

аспірант

М.І. Копитко, Львівський державний університет внутрішніх справ

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

Посилання

Платон Держава / пер. з давньогр. Д. Коваль. Київ : Основи, 2000. 355 с.

Історія вчень про державу і право : підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 256 с.

Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2016. № 2. С. 159–166.

Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / пер. з англ. Р. Димерець [та ін.] ; наук. ред. Т. Польська. Київ : Дух і Літера, 2000. 600 с.

Мішина І. Г. Проблема формування теоретичних основ економічної безпеки суспільства. Торгівля і ринок України. 2004. Вип. 16. Т. 1. 352 с.

Валіхновський Р. Підходи щодо побудови гуманітарної парадигми забезпечення національної безпеки. Вісн. НАДУ. 2010. № 1. С. 243-253.

Бандурка О. М., Духов В. Є., Петрова К. Я., Черняков М. І. Основи економічної безпеки : підручник. Харків : Нацунту внутр. справ, 2003. 236 с.

MacFarlane, S. Neil; Yuen FoongKhong S. Neil, MacFarlane; Yuen FoongKhong. eds. Human security and the UN: a critical history. United Nations intellectual history project (illustrated ed.). Indiana University Press. 2006.

Шемаєва Л. Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією з суб'єктами зовнішнього середовища: монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки. Київ : НУПМБ, 2009. 357 с.

Пашко П. В. Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави. Вісник Академії митної служби України. 2005. №3(27). С. 3-7.

Шлемко В. Т. Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. Київ : КВІЦ, 1999. 462 с.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Заверуха, Д., & Копитко, М. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 19–24. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-19-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають