ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-185-197

Ключові слова:

проект, етап планування, команда проекту, беклог проекту, система управління транспортом, підприємство, ритейл

Анотація

У статті розглядається етап планування проекту системи управління транспортом при обслуговуванні підприємств сфери ритейлу. Головною метою дослідження є опис характерних особливостей етапу планування проекту системи управління транспортом при обслуговуванні підприємств сфери ритейлу. Констатовано, що сфера ритейлу суттєво залежить від налагодженості транспортного обслуговування торгових точок. На основі аналізу наукових джерел та наявних практично-методичних матеріалів за тематикою дослідження обґрунтована важливість врахування характерних особливостей етапу планування при розробці проекту системи управління транспортом для обслуговування підприємств сфери ритейлу. Визначені та ґрунтовно описані чотири кроки етапу планування проекту: у межах першого кроку приймається ітераційна модель розробки проекту та обираються процеси його планування, реалізуються процеси формування беклогу проекту, управління беклогом проекту, планування релізів та наступного спринту; у межах другого кроку – виконується планування проекту системи управління транспортом як двохланкового веб-додатку, розробляється план залученості фахівців до розробки проекту; у межах третього кроку – розробляється план релізів та ітерацій, розраховується вартість проектування (розробки) проекту системи управління транспортом; у межах четвертого кроку – планується тестування системи управління транспортом. Констатовано, що описані кроки етапу планування проекту є рекомендаційними для проектувальників. Вказано, що у залежності від того, яка торговельна мережа буде обслуговуватися засобами транспорту, змістове наповнення опису того чи іншого кроку етапу планування може змінюватися, доповнюватися. Зазначено, що визначені кроки можуть вважатися зразком для розробників проекту системи управління транспортом при обслуговуванні підприємств сфери ритейлу. Рекомендовано використовувати етап планування проекту системи управління транспортом для обслуговування підприємств сфери ритейлу у якості типового для розробки аналогічних проектів щодо транспортного обслуговування різних груп клієнтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Сумець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., доцент, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Автоматизація транспорту та логістики за допомогою TMS системи. Доступ через: https://tocan.com.ua/uk/avtomatizatsiya-transporta-i-logistiki-tms-sistema/.

Agile-маніфест розробки програмного забезпечення: вебсайт. Доступ через: https://web.archive.org/web/20150118014220/http://agilemanifesto.org/iso/uk/.

An agile guide to the planning processes: вебсайт. Доступ через: https://www.pmi.org/learning/library/agile-guide-planning-agile-approach-6837.

Беклог продукту: як направити розробників у правильне русло. Доступ через: https://wezom.com.ua/ua/blog/beklog-produkta-kak-napravit-razrabotchikov-v-pravilnoe-ruslo.

Ітеративна та інкрементна розробка: вебсайт. Доступ через: https://uk.wikipedia.org/wikiІтеративна_та_інкрементна_розробка.

Індивідуальна розробка TMS-систем для керування транспортом. Доступ через: https://wezom.com.ua/ua/tms-sistema.

Кучер, Л., Хелдак, М., Орленко, А. (2018). Управління проектами в органічному аграрному виробництві. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 4. No. 3. 104–128.

Myronenko, О. (2024). Estimating the influence of research and development expenditures on the income of companies revenue in the field of engineering of innovative developments under the conditions of changing project management methodology. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. No. 2/13 (128). 66–74. DOI: 10.15587/1729-4061.2024.302149.

Основні принципи Agile-маніфесту: вебсайт. Доступ через: https://web.archive.org/web/20150330035622/http://agilemanifesto.org/iso/uk/principles.html.

Ostapenko, Т., Ponomarov, О., Osypova, Ye., Onopriienko, O. (2024). Defining the directions for the impact of administrative management tools on the project management system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2/13 (128). 75–90. DOI: 10.15587/1729-4061.2024.302633.

Рач, В. А., Медвєдєва, О. М. (2010). Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. ; за ред. В. А. Рача. Київ: «К.І.С.».

Рач, В. А., Борзенко-Мірошніченко, А. Ю. (2013). Проектний аналіз: підручник. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля.

Рівні тестування: вебсайт. Доступ через: https://qalearning.com.ua/theory/lectures/material/testing-levels/.

Сиротинський, О. А., Сиротинська, А. П., Мельник, Л. В. (2021). Автоматизація логістичної діяльності транспортних підприємств. Вісник НУВГП. 4(96). 295-302. Доступ через: https://doi.org/10.31713/ve4202123.

Система управління транспортом. Доступ через: http://surl.li/boqgei.

Сумець, О. М. (2024). Інформаційно-цифрові технології забезпечення автоматизації транспортно-логістичних процесів обслуговування торгових точок. Journal of Innovations and Sustainability. № 8(1).

TMS Logist.UA. Система управління транспортом. Доступ через: http://surl.li/wauhkt.

Топ-7 систем управління транспортом у 2024 році. (2024). Доступ через: https://stfalcon.com/uk/blog/post/top-7-tms.

У 2023 році оборот роздрібної торгівлі зріс на 31%. Доступ через: http://surl.li/htrimi.

Що таке система управління транспортом (TMS) для бізнесу в 2024 році? (2024). Доступ через: http://surl.li/kqxgjb.

Як швидко створити спринт і беклог у JIRA: покрокове керівництво РМ. Доступ через: http://surl.li/uiyrep.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Сумець, О. (2024). ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 185–197. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-185-197

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування