ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • М.І. Копитко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Д.А. Заверуха Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-155-160

Ключові слова:

економічна безпека, економічна безпека держави, принципи, функції, складові

Анотація

Доведено важливість дослідження основних складових економічної безпеки держави. Встановлено, що виступаючи гарантом стійкості суспільства, економічна безпека держави виступає основним фактором збереження політичного устрою, соціальних гарантій та національно-етнічної стійкості. Економічну безпеку держави слід розглядати як стан економічної системи країни, при якому існує можливість, без настання кризової ситуації, реалізовувати превентивні та елімінаційні заходи щодо реальних та потенційних ризиків, викликів та загроз, а також який буде сприяти гармонійному життю та розвитку громадян та суспільства в цілому. Метою статті є характеристика основних складових забезпечення економічної безпеки держави. Охарактеризовано основні завдання економічної безпеки держави. Встановлено, що завдання економічної безпеки держави повинні формуватись на основні усвідомлення важливості реалізації національних економічних інтересів. Виділено основні принципи економічної безпеки держави, зокрема: принцип Верховенства права; принцип системності; принцип оперативності та адекватності; принцип кризової ситуації; принцип пріоритетності реалізації національних економічних інтересів; принцип варіативності; принцип комплексності. Представлено основні функції економічної безпеки держави. Виділено наступні складові економічної безпеки держави: фінансова безпека, соціальна безпека, інформаційна безпека, науково-технологічна, інвестиційна, енергетична, зовнішньоекономічна, продовольча, демографічна безпека. За результатами дослідження встановлено, що сьогодні, велика кількість факторів та чинників впливає на стан економічної безпеки держави. Не можливо ігнорувати і вплив промислової революції, а саме, так званої Індустрії 4.0, яка привнесла суттєве різноманіття в економічне зростання багатьох країн. Подальших досліджень потребує питання аналізу основних особливостей індустрії 4.0, і її впливу на економічну безпеку держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.І. Копитко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

Д.А. Заверуха, Львівський державний університет внутрішніх справ

аспірант

Посилання

Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Макуха С. М. та ін. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія. Харків : Право, 2009. 312 с.

Ліпкан В. А. Безпекознавство. Київ : Європейський університет, 2003. 208 с.

Карвацка Н. С. Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки, інструментарій розв’язку. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. №2. Т.2. С. 53–60.

Урба С. І. Система економічної безпеки держави: сутність та особливості формування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 26(1). С. 22-25.

Нікольчук Ю. М. Фінансова безпека регіону як ключовий компонент фінансової безпеки держави. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 2. С. 68-71.

Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Наукові записки Української академії друкарства. 2016. № 2. С. 159–166.

Сибур З. В. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 112.

Сидор Г. В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 2. С. 133-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_14.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. URL : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.

Варналій З. С. та ін. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. З. С. Варналія. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Копитко, М., & Заверуха, Д. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 155–160. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-155-160

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають