ТЕХНОЛОГІЧНО-ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Ольга Васильченко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-2502-8072
  • Тетяна Жданова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-260-274

Ключові слова:

психометрія, психодинамічна діагностика, скринінг, скринінгові опитувальники, факторний аналіз, діагностика психоемоційного стану

Анотація

Стаття досліджує ситуацію з діагностикою психоемоційного стану і соціальної адаптованості в світі і в Україні. Вивчено  світові підходи до діагностики психоемоційного стану і проблематика цієї сфери, сформульовано пошукову мету дослідження: "необхідно знайти технологію, яка б використовувала психодинамічний підхід і водночас спростила для фахівця інтерпретацію даних", і запропоновано рішення: Інтегральна Інструментальна Психодинамічна Діагностика (ІІПД) як психодіагностична технологія. Було використано комплекс методів: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, порівняння, структурування світового досвіду; пошук оптимальної технології для дослідження психоемоційного стану і ступеня соціальної адаптованості. Щоб дослідити актуальність запропонованого рішення, застосовані емпіричні методи: онлайн тестування з використанням психометричних і проєктивних методик, кількісна і якісна обробка даних задля інтерпретації отриманих результатів, а також факторний аналіз зв’язків між даними по групі. В якості прикладу роботи з діагностичним завданням «дослідження психоемоційного стану і ступеня соціальної адаптації» застосовано: методику “Акцент 2-90” (модифікований тест Леонгарда-Шмішека-Мюлера); опитувальник «МБДО» (Методика багатостороннього дослідження особистості – адаптована Ф. Березіним форма MMPI (Міннесотський Багатоаспектний Особистісний Опитувальник; Minnesota Multiphasic Personality Inventory); метод портретних виборів Сонді; Колірний тест Люшера. Досліджено й описано актуальний для сьогодення, сучасний підхід до тестування і інтерпретації психометричних і проєктивних методик: Інтегральна інструментальна психодинамічна діагностика як технологія; Дістали подальшого розвитку теоретичні уявлення щодо шляхів розв’язання завдання масштабованої, швидкої і точної діагностики психоемоційного стану в умовах наростаючої хвилі психічних розладів в Україні та світі. Досліджений в роботі інструментарій і підхід до автоматизованої інтерпретації може бути використаний в закладах реабілітації ветеранів, психосоціальної допомоги ВПО, постраждалим; в освітньо-педагогічних закладах; для діагностики психоемоційного стану пацієнтів лікарями, на яких покладений цей обов’язок. Обробка отриманих даних здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм для SPSS 13.0 for Windows та пакета програм Microsoft Office for Mac OS; Google Workspace.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Васильченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Тетяна Жданова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Студентка магістратури кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Association, A. P. (2006). Psychodynamic diagnostic manual (PDM).

Arbeitskreis OPD. (2023). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-3. Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung. Göttingen: Hogrefe. ISBN 978-3-456-84753-5.Eva Jaeggi, Günter Gödde, Wolfgang Hegener, Heidi Möller: Tiefenpsychologie lehren – Tiefenpsychologie lernen. Klett-Cotta Stuttgart 2003, ISBN 978-3-608-94060-2.

гугл-форма https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEci01aG6e1swuZBHMjH0eqCrq7BLkftIScD4oDVtcaoEAKA/viewform?usp=sf_link

Emal LM, Tamminga SJ, Kezic S, Schaafsma FG, Nieuwenhuijsen K, van der Molen HF. (2023) Diagnostic Accuracy and Measurement Properties of Instruments Screening for Psychological Distress in Healthcare Workers-A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2023 Jun 13;20(12):6114. doi: 10.3390/ijerph20126114. PMID: 37372701; PMCID: PMC10298301.

World Health Organization. (n.d.). Mental disorders. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders. Дата звернення 07.03.2024

McWilliams, N. (2015). The psychodynamic diagnostic manual - 2nd edition (PDM-2). World Psychiatry.

Association, A. P. (2006). Psychodynamic diagnostic manual (PDM).. Retrieved from Amazon](https://www.amazon.com/Psychodynamic-Diagnostic-Alliance-Psychoanalytic-Organizations/dp/0976775824)

Force, O. (2008). Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2 (PDF) | Hogrefe. https://www.hogrefe.com/at/shop/operationalized-psychodynamic-diagnosis-opd-2-pdf.html

Kitamura T, Shima S, Sakio E, Kato M. (1989) Psychiatric diagnosis in Japan. 2. Reliability of conventional diagnosis and discrepancies with research diagnostic criteria diagnosis // Psychopathology. 1989. Vol. 22, № 5. P. 250–259. [PubMed] [Google Scholar].

Вигдорчик М. (2022) Метод багатостороннього дослідження особистості. Психодинамічний підхід. Київ : [без видавництва], 207 с.

Вигдорчик, М. (2008). Методика Акцент 2-90. [без видавництва], 31 с.

Вигдорчик, М. (1999). Методи психодинамічної діагностики в комплексному медичному огляді моряків [Неопубл. дис. канд. мед. наук]. Український НДІ морської медицини. Посилання

Вигдорчик, М. (2022). Метод багатостороннього дослідження особистості. Психодинамічний підхід. без видавництва.

Вигдорчик, М. (1999). «Можливості застосування психодинамічного підходу щодо оцінювання особистості в діагностиці психосоматичних захворювань». № 3 1999. Одеський медичний журнал, (3)

Вигдорчик, М. (1998). Психодинамічний підхід до аналізу особистісної дезадаптації залізничників. Проблеми гігієни та епідеміології на залізничному транспорті Львів (с. 194–195).

Вигдорчик, М., & Жданова, М. (1995). Методичний посібник із психодіагностики. Інформаційно-методичний вісник Міністерства праці України, (1), 23–54.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Васильченко, О., & Жданова, Т. (2024). ТЕХНОЛОГІЧНО-ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 260–274. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-260-274

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають